Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie

 
Dekanat Nowy Staw

Informacje o parafiach dekanatu nowostawskiego

 

Dziekan - ks. kanonik Jerzy Pawelczyk
Wicedziekan - ks. Mirosław Mazur
Ojciec duchowny - ks. Stanisław Cytrynowicz SVD
Dekanalny Duszpasterz Młodzieży - ks. Mirosław Mazur

 


W skład dekanatu wchodzą parafie


św. Katarzyny w Borętach

proboszcz: ks. Roman Cielas
rezydent: ks. Eugeniusz Grzesik
Msze święte w Borętach: niedziela - 11:30, środa, piątek: 18:00
Kościół filialny Matki Bożej Częstochowskiej w Palczewie: niedziela - 9:30, czwartek: 18:00 

św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich
proboszcz: ks. Stanisław Cytrynowicz SVD
Msze święte w Lasowicach Wielkich: niedziela: 8:30, 12:00
Kościół filialny św. Katarzyny w Szawałdzie: niedziela - 10:00

św. Urszuli w Lichnowach
proboszcz: ks. Mirosław Mazur
Msze święte: niedziela: 7:30, 9:30, 11:30, poniedziałek: 7:00, wtorek - piątek: 17:30, sobota: 9:00

św. Mikołaja w Lisewie Malborskim
proboszcz: ks. Andrzej Jaździewski
Msze święte: niedziela: 8:00, 11:00, poniedziałek - sobota: 17:00

św. Marcina w Nowej Cerkwi

proboszcz: ks. kanonik Andrzej Domoń
Msze święte: niedziela: 9:00, 11:00, poniedziałek - sobota: 17:00

strona internetowa parafii

św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie
proboszcz: ks. kanonik Jerzy Pawelczyk
Msze święte: niedziela: 7:00, 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, poniedziałek - sobota: 6:30, 18:00

św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach
proboszcz: ks. Mieczysław Bojda
Msze święte w Świerkach: niedziela: 9:00, poniedziałek - czwartek: 17:00 lub 18:00
Kaplica NMP Wspomożycielki Wiernych w Lipince: niedziela: 12:00, środa, sobota: 17:00
Kościół filialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie: niedziela: 10:30, wtorek, piątek: 16:30

Dziekani nowostawscy od 1894 roku


1894 - 1928

ks. prałat Jan Tietz - proboszcz parafii św. Mateusza w Nowym Stawie

1928 - 1939

ks. Franciszek Hohmann - proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Miłoradzu

1939 - 1945

ks. Hugo Panske - proboszcz parafii świętych Szymona i Judy Tadeusza w Gnojewie

1946 - 1962

ks. szambelan Józef Boduch - proboszcz parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich

1962 - 1967

ks. Zygmunt Badowski - proboszcz parafii Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach

1967 - 1968

ks. Władysław Czarniak (pełnił obowiązki dziekana) - proboszcz parafii św. Józefa w Malborku - Kałdowie

1968 - 1975

ks. kanonik Władysław Żywiński - proboszcz parafii św. Mateusza w Nowym Stawie

1975 - 2007

ks. prałat kanonik Ireneusz Glegociński - proboszcz parafii św. Mateusza w Nowym Stawie

od 2007

ks. kanonik Jerzy Pawelczyk - proboszcz parafii św. Mateusza w Nowym Stawie

 

Wicedziekani dekanatu nowostawskiego


1968 - 1978

ks. Jerzy Wojtkiewicz - proboszcz parafii Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach

1978 - 1982

ks. dr Ernest Kleinert - proboszcz parafii Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach

1982 - 1986

ks. Jerzy Pobłocki - proboszcz parafii św. Jerzego w Starej Kościelnicy

1986 - 1987

ks. Roman Łabonarski - proboszcz parafii św. Urszuli w Lichnowach

1987 - 1992

ks. Czesław Nowaczyński - proboszcz parafii św. Andrzeja w Lasowicach Wielkich

1992 - 1994

ks. Stanisław Błaszkowski - proboszcz parafii św. Urszuli w Lichnowach

1994 - 2007

ks. Jan Sindrewicz - proboszcz parafii św. Urszuli w Lichnowach

2007 - 2010

ks. Zdzisław Eugeniusz Siłakowski - proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach

od 2010

ks. Mirosław Mazur - proboszcz parafii św. Urszuli w Lichnowach

 

Historia dekanatu nowostawskiego


Parafia św. Mateusza Apostoła należała zawsze do dekanatu nowostawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej diecezja gdańska zachowała podział administracyjny dekanatów z 23 sierpnia 1931 roku. Wtedy biskup gdański Edward O`Rourke zmienił podział administracyjny diecezji gdańskiej, który dotychczas dzielił ją na 2 dekanaty: gdański, obejmujący parafie przejęte z diecezji chełmińskiej, oraz nowostawski, obejmujący parafie przejęte z diecezji warmińskiej. W 1945 roku diecezja gdańska składała się z 5 dekanatów: gdański I obejmował Dolne Miasto, Główne Miasto, Orunię i Emaus; gdański II - Oliwę, Wrzeszcz, Brętowo, Nowy Port, Brzeźno i Sopot; Gdańsk-wieś obejmował Pruszcz Gdański i okolice; nowodworski oraz nowostawski. Do dekanatu nowostawskiego należały następujące parafie: św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w Borętach (Barendt), św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich (Groß Lesewitz), św. Urszuli w Lichnowach (Groß Lichtenau), św. Józefa w Kałdowie (Kalthof), Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach (Kunzendorf), św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (Groß Montau), św. Michała Archanioła w Miłoradzu (Mielenz), św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi (Wernersdorf), św. św. Szymona i Judy Tadeusza w Gnojewie (Gnojau), św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie (Neuteich).


1 października 1966 roku biskup Edmund Nowicki utworzył dekanat Gdańsk III, do którego włączył parafie Oliwy i Sopotu. Zmiana granic dekanatu nowostawskiego nastąpiła w 1974 roku. Wtedy to z dekanatu Nowy Dwór Gdański wyłączono parafie: św. Bartłomieja w Świerkach oraz św. Marcina w Nowej Cerkwi, włączając je do dekanatu Nowy Staw. W 1976 roku biskup Lech Kaczmarek utworzył przy kościele Chrystusa Króla w Piekle samodzielny wikariat, który 1 września 1988 roku podniesiono do rangi świątyni parafialnej, przydzielając go do dekanatu Nowy Staw. 15 czerwca 1979 roku biskup gdański Lech Kaczmarek utworzył w dekanacie Nowy Staw parafię św. Mikołaja w Lisewie Malborskim, która już w 1973 roku posiadała status samodzielnego wikariatu. Wzrastająca liczba parafii w diecezji spowodowała, że w 1980 roku dekanat nowostawski liczył już 13 parafii oraz 1 samodzielny wikariat. 1 lipca 1986 roku biskup gdański Tadeusz Gocłowski erygował parafię św. Floriana w Szymankowie, do której włączył kościół św. św. Szymona i Judy Tadeusza w Gnojewie. Miesiąc później ten sam biskup erygował w dekanacie Nowy Staw parafię św. Jerzego w Starej Kościelnicy , dlatego liczba parafii dekanatu wzrosła do 14; w dalszym ciągu funkcjonował 1 wikariat w Piekle.


W związku z rozwojem sieci parafialnej, dnia 3 sierpnia 1986 roku biskup Tadeusz Gocłowski dokonał nowego podziału diecezji na 11 dekanatów: Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Dolne Miasto, Gdańsk-Południe, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Oliwa, sopocki, nadmorski, nowodworski, nowostawski, pruszczański, Wyżyny Gdańskie. W granicach dekanatu Nowy Staw znalazło się 7 parafii: św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w Borętach, św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich, św. Urszuli w Lichnowach, św. Mikołaja w Lisewie Malborskim, św. Marcina w Nowej Cerkwi, św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, św. Bartłomieja w Świerkach. Wtedy też został ustalony ostateczny kształt terytorialny dekanatu Nowy Staw. Po erygowaniu diecezji elbląskiej przynależność dekanalna parafii Nowy Staw nie uległa zmianie, ponieważ w mieście nadal rezydował dziekan. Na terenie dekanatu mieszkało 12950 wiernych oraz 343 osoby innego wyznania.


Dziekanem nowostawskim nie zawsze był proboszcz parafii w Nowym Stawie. Dopiero od 1968 roku urząd dziekana związano z parafią św. Mateusza Ap. w Nowym Stawie. Po 1945 roku w dekanacie pracowało 6 księży dziekanów: ks. Józef Boduch, proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1946-1962); ks. Zygmunt Badowski, proboszcz parafii Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach (1962-1967); ks. Władysław Czarniak, proboszcz parafii św. Józefa w Malborku-Kałdowie (1967-1968); ks. Władysław Żywiński, proboszcz parafii św. Mateusza Ap. w Nowym Stawie (1968-1975); ks. prałat Ireneusz Glegociński, proboszcz parafii św. Mateusza Ap. w Nowym Stawie (1975-2007); ks. mgr Jerzy Pawelczyk, proboszcz parafii św. Mateusza Ap. w Nowym Stawie (od 2007 roku).

 

Historia dekanatu nowostawskiego na podstawie opracowania ks. Artura Puchalskiego dotyczącego duszpasterstwa w parafii św. Mateusza Apostoła po 1945 roku.