Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie

 
Kalendarium

KRONIKA PARAFII PW. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA W NOWYM STAWIE 1945 - 2012

kliknij tutaj aby pobrać kronikę w pliku pdf

 

Kronika wydarzeń parafii św. Mateusza Apostoła 1945 - 2007

 

1945


Po II wojnie światowej parafia św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie należała do diecezji gdańskiej, której ordynariuszem do 9 sierpnia 1945 był biskup Karol Splett. 15 sierpnia 1945 roku rządy w diecezji objął ks. infułat dr Andrzej Wronka.
W 1945 roku w skład parafii św. Mateusza Apostoła w Neuteich/Nytychu wchodzą miejscowości: Chlebówka (Brodsack), Dębina (Eichwalde), Kącik (Neuteicher Hinterfeld), Laski (Leske), Mirowo (Mierau), Tralewo (Tralau), Trępnowy (Trampenau), Stawiec (Neuteichsdorf).
W 1945 roku do dekanatu Nowy Staw z siedzibą urzędu dziekańskiego w Mątowach Wielkich należały parafie: Boręty, Gnojewo, Lichnowy, Kałdowo, Kończewice, Lasowice Wielkie, Miłoradz, Mątowy Wielkie, Nowy Staw, Pogorzała Wieś.
Do 1945 r. dziekanem dekanatu Nowy Staw był ks. Hugo Panske, proboszcz parafii w Gnojewie.
Ostatnim proboszczem narodowości niemieckiej rezydującym w Nowym Stawie był ks. Herbert Kiewert (lata 1941 – 1945). W tym samym roku zwrócił się z prośbą o przyznanie obywatelstwa polskiego. 28 listopada 1945 roku poprosił kurię biskupią w Pelplinie o parafię w Marynowach. W 1947 roku kuria gdańska zleciła mu także administrację parafii św. Bartłomieja w Świerkach. 5 kwietnia 1957 roku złożył rezygnację z probostwa w Marynowach i 7 października 1957 wyjechał do RFN.
Październik 1945 roku – przybycie do parafii św. Mateusza Apostoła ks. Stefana Kinki, kapłana diecezji chełmińskiej, pierwszego proboszcza parafii narodowości polskiej.
Urodził się 27 maja 1900 r. w rolniczej rodzinie Feliksa i Franciszki Januszewskiej. Tego samego dnia otrzymał sakrament chrztu świętego za pośrednictwem ks. Tadeusza Omankowskiego. Ksiądz bp Jakub Klunder, sufragan chełmiński w 1913 r. udzielił mu sakramentu bierzmowania. Stefan Kinka w latach 1921 - 1925 był uczniem chojnickiego gimnazjum, gdzie też uzyskał świadectwo maturalne. Po studiach seminaryjnych odbytych w Pelplinie, 20 grudnia 1930 r. został wyświęcony na kapłana przez ks. bpa Stanisława Okoniewskiego. Swoją pierwsza Mszę św. odprawił w Brusach 28 grudnia 1930 r. Jako neoprezbiter pracował w Boluminku, następnie pełnił posługę kapelana sióstr miłosierdzia w Lubawie, od listopada 1936 do końca października 1937 r. był wikariuszem w Subkowach, w okresie od listopada 1937 r. do marca 1939 r. służył jako kapelan siostrom pasterkom w Jabłonowie Pomorskim, później był krótko wikariuszem w Konarzynach. Wybuch wojny zastał go na placówce w Skarszewach. Jesienią 1939 r. został aresztowany i wysiedlony na teren Generalnej Guberni, zamieszkał w Siedlcach. Po wojnie powrócił na teren diecezji chełmińskiej i administrował parafią w Kielnie koło Żukowa. Jesienią 1945 r. przeszedł do diecezji gdańskiej, gdzie duszpasterzował w parafii Nowy Staw. W styczniu 1958 r. powrócił do diecezji chełmińskiej, a ks. bp Kazimierz Kowalski dekretem z 28 lipca 1958 r. powołał go na administratora parafii Czeczewo w dekanacie żukowskim. Od 5 grudnia 1968 r. ks. Stefan Kinka pełnił posługę kapelana sióstr miłosierdzia w Bysławku. Zmarł 29 października 1982 r. Został  pochowany na cmentarzu w Brusach.
Zmiany demograficzne w parafii. Wyjazdy parafian narodowości niemieckiej, osadnictwo ludności narodowości polskiej  m.in. z diecezji: łuckiej, wileńskiej, sandomierskiej, kieleckiej i chełmińskiej.
Powołanie chóru parafialnego pod kierunkiem organisty Tadeusza Cymańskiego.
Znaczne zniszczenia kościoła rzymskokatolickiego św. Mateusza Apostoła. W wyniku działań wojennych zostało uszkodzone pokrycie dachowe, okna oraz wyposażenie świątyni. W zniszczonym kościele Armia Czerwona urządziła magazyn zagrabionych dóbr. W latach 1945 – 1946 nabożeństwa odbywały się w kościele poewangelickim na obecnym Rynku Kościuszki, który 18 października 1945 roku został poświęcony przez ks.  administratora Stefana Kinkę.


1946


Dziekanem nowostawskim zostaje ks. Józef Boduch, administrator parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich.
Z nowym administratorem, księdzem Stefanem Kinką współpracują siostry Elżbietanki z domu zakonnego mieszczącego się przy obecnej ulicy Mickiewicza.
Wycofanie Armii Czerwonej z Nowego Stawu. Rozpoczęcie pierwszych prac remontowych w kościele. Remont obejmuje: wprawienie okien, naprawę instalacji elektrycznej, połączoną z renowacją dwóch dzwonów (jeden z nich został przeniesiony z kościoła poewangelickiego), renowację stacji drogi krzyżowej, dodanie nazw stacji w języku polskim.   
25 grudnia – pierwsza Msza święta w kościele św. Mateusza Apostoła po zakończeniu II wojny światowej.– pasterka

1950

 

Przybycie do parafii wikariusza, księdza Franciszka Kaszubowskiego.

1952

 

17 czerwca – wizyta Prymasa Polski abpa Stefana Wyszyńskiego w dekanacie nowostawskim. W parafii św. Mateusza Apostoła Prymas Polski udziela sakramentu bierzmowania 358 osobom.

1956


1 lipca - dekretem wikariusza kapitulnego diecezji gdańskiej Jana Cymanowskiego ks. Franciszek Kaszubowski zostaje mianowany administratorem parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie; wikariuszem parafii zostaje ks. Stefan Milewski.
Wizytacja kanoniczna ks. infułata Jana Cymanowskiego, wikariusza kapitulnego diecezji gdańskiej.
Przywrócenie nauczania religii w szkołach podstawowych i średnich. Katechizacją zajmują się siostry Elżbietanki oraz ks. wikariusz Stefan Milewski (w Państwowym Technikum Rolniczym w Nowym Stawie).

1957


1 lipca – zwolnienie z obowiązków wikariusza ks. Stefana Milewskiego, wikariuszem parafii zostaje ks. Henryk Bukowski.
31 grudnia – parafię opuszcza ks. administrator Stefan Kinka, który zostaje administratorem parafii Czeczewo w dekanacie żukowskim w diecezji chełmińskiej. Administratorem parafii zostaje ks. Józef Ćwirko, pracujący dotychczas w parafii św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.
Ksiądz Józef Ćwirko pochodził z diecezji pińskiej na Kresach Wschodnich. Urodził się 14 czerwca 1906 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1935 roku w katedrze pińskiej z rąk biskupa Kazimierza Bukraby. W wyniku zmian spowodowanych zakończeniem II wojny światowej przybył do diecezji gdańskiej. W 1945 roku został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Giemlicach. 1 stycznia 1958, po wyjeździe ks. Stefana Kinki objął parafię św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie. W 1960 roku wraz z parafianami przyjął kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz przygotowywał nowostawską wspólnotę parafialną do obchodów Millenium Chrztu Polski, które odbyły się w 1966 roku. W roku 1967 przeszedł na emeryturę – został rezydentem w Nowym Stawie. Kilka lat później zamieszkał u rodziny we Wrocławiu, gdzie zmarł 18 listopada 1979 roku.
31 grudnia – zwolnienie z obowiązków wikariusza ks. Henryka Bukowskiego, który zostaje wikariuszem parafii Bożego Ciała w Pręgowie, wikariuszem zostaje ks. Mieczysław Goździewski, późniejszy proboszcz parafii katedralnej Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku - Oliwie.

1958


Drugim wikariuszem parafii zostaje ks. Hubert Nokelski, który po kilku miesiącach pracy opuszcza parafię.
1 września – zniesienie nauczania religii w szkołach – katecheza zostaje przeniesiona do sal parafialnych.
21 września – uroczystości odpustowe ku czci św. Mateusza Apostoła. Sumę odpustową sprawował ks. biskup  gdański Edmund Nowicki. Ordynariusz gdański dokonuje poświęcenia ołtarza Męki Pańskiej odnowionego staraniem ks. proboszcza Józefa Ćwirki.
Według „Schematyzmu Diecezji Gdańskiej na rok 1958” parafia św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie liczyła 5358 wiernych.

1959


1 lipca – ks. wikariusz Mieczysław Goździewski zostaje skierowany do pracy w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim, nowym wikariuszem parafii zostaje ks. neoprezbiter Wiesław Lauer, późniejszy kanclerz gdańskiej kurii biskupiej i redaktor tygodnika katolickiego „Gwiazda Morza”.

1960


1 lipca - ks. wikariusz Wiesław Lauer zostaje skierowany do pracy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach, nowym wikariuszem parafii zostaje ks. Edward Łopatecki.
18 – 28 sierpnia - Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dekanacie nowostawskim:
- 18 – 19 sierpnia – Malbork Kałdowo
- 19 – 20 sierpnia – Pogorzała Wieś
- 20 – 21 sierpnia – Mątowy Wielkie
- 21 – 22 sierpnia – Miłoradz
- 22 – 23 sierpnia – Gnojewo
- 23 – 24 sierpnia – Boręty
- 25 – 26 sierpnia – Lichnowy
- 26 – 27 sierpnia – Lasowice Wielkie  
- 27 – 28 sierpnia – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Mateusza Apostoła.

1961


Ks. wikariusz Edward Łopatecki opuszcza parafię św. Mateusza Apostoła i diecezję gdańską, wikariuszem parafii zostaje ks. Mieczysław Masłyk.

1962


1 stycznia – ks. wikariusz Mieczysław Masłyk zostaje mianowany administratorem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, nowym wikariuszem zostaje ks. Alfons Pluskowski.
Ks. Józef Boduch rezygnuje z funkcji dziekana dekanatu nowostawskiego. Dziekanem zostaje ks. Zygmunt Badowski, administrator parafii Wniebowzięcia NMP w Kończewicach.

1965


1 lipca - ks. wikariusz Alfons Pluskowski zostaje mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach, wikariuszami parafii zostają ks. Gerard Maternicki oraz ks. Antoni Misiaszek.

1966


Obchody Millenium Chrztu Polski
1 maja – ks. Józef Ćwirko na własną prośbę zostaje zwolniony z funkcji administratora parafii. Obowiązki administratora przejmuje ks. Zygmunt Badowski, dziekan nowostawski.
1 lipca – trzecim wikariuszem parafii zostaje ks. Tadeusz Hebel.

1967


15 stycznia – dekretem biskupa gdańskiego Edmunda Nowickiego administratorem parafii św. Mateusza Apostoła zostaje ks. Józef Łyp, dotychczasowy administrator w Lasowicach Wielkich; ks. wikariusz Tadeusz Hebel zostaje administratorem parafii św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich.
Ksiądz Józef Łyp urodził się w 6 IX 1921 roku w miejscowości Jeleń w diecezji krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 21 VI 1953 roku w Krakowie. W latach 1953 – 1959 był kapłanem zakonnym Zgromadzenia Księży Marianów. W roku 1959 przybył do diecezji gdańskiej. Jego pierwszą placówką duszpasterską na Wybrzeżu była parafia Świętej Rodziny w Gdańsku – Stogach, w której pracował w latach 1959 – 1960. W latach 1960 – 1961 był wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na gdańskim Chełmie. W roku 1961 został mianowany proboszczem parafii św. Andrzeja w Lasowicach Wielkich, w której pracował do roku 1967. 15 I biskup gdański Edmund Nowicki mianował go administratorem parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie. 12 VII 1968 roku ks. Józef Łyp został proboszczem parafii św. Mikołaja w Łęgowie, w której pracował do 1993 roku. Zmarł 19 III 1993 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Łęgowie.
Ks. Łyp rozpoczyna akcję charytatywną, wspierającą potrzebujących i chorych z parafii.
19 marca – rekolekcje wielkopostne głosił ks. Wiesław Mazurek – sercanin z Krakowa.
21 maja – uroczystość I Komunii świętej pierwszej grupy 93 dzieci.
4 czerwca – uroczystość I Komunii świętej drugiej grupy 112 dzieci.
18 czerwca – 167 osobom sakramentu bierzmowania udzielił biskup gdański Edmund Nowicki. Po Mszy świętej ordynariusz gdański spotkał się z grupami duszpasterskimi oraz przedstawicielami miejscowości parafii
1 lipca – z funkcji wikariuszy zostają zwolnieni: ks. Antoni Misiaszek (skierowany na studia do Rzymu) oraz ks. Gerard Maternicki (przeniesiony do Mątów Wielkich i Miłoradza). Nowym wikariuszem zostaje ks. Henryk Klofczyński.
1 września – rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 1967/1968. Nauczeniem religii zajmują się:
- ks. administrator Józef Łyp – katecheza dzieci wiejskich oraz przygotowanie do I Komunii świętej,
- ks. Henryk Klofczyński – klasy VI, VII, VIII i młodzież szkół średnich,
- siostra Leonia Ulenberg – dzieci przedszkolne oraz klasy I, II, III,
- katecheta Bonkowski z Gdańska – klasy IV i V.
wrzesień – akcja charytatywna w parafii.
12 listopada – nabożeństwo dla młodzieży dekanatów żuławskich: Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański. Mszy świętej przewodniczył ks. prałat Bernard Polzin, wikariusz generalny diecezji gdańskiej.
26 listopada – uroczyste przyjęcie 16 ministrantów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Nabożeństwo poprowadził ks. prałat Bernard Polzin.
6 – 8 grudnia - wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez biskupa Edmunda Nowickiego.

1968


2 czerwca – 184 dzieci przystąpiło do I Komunii świętej.
1 lipca – drugim wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Władysław Madej.
12 lipca 1968 – dekretem biskupa gdańskiego proboszczem i dziekanem nowostawskim zostaje ks. Władysław Żywiński, dotychczasowy administrator parafii św. Mikołaja w Łęgowie. Ks. Józef Łyp zostaje proboszczem parafii w Łęgowie.
Ksiądz Władysław Żywiński urodził się 29 stycznia 1917 roku w miejscowości Handzlówka w diecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 10 września 1939 roku w katedrze w Przemyślu. Do roku 1946 pracował w diecezji przemyskiej. Od 1946 roku był kapłanem diecezji gorzowskiej, w której pracował do 1957 roku. W 1957 roku przyjechał do diecezji gdańskiej, w której objął parafię św. Jana Chrzciciela w Giemlicach. W latach 1959 – 1968 był proboszczem parafii św. Mikołaja w Łęgowie. W 1968 roku został proboszczem parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie oraz dziekanem dekanatu nowostawskiego. Funkcje te pełnił do 1 sierpnia 1975 roku, kiedy mianowano go proboszczem parafii św. Ignacego w Gdańsku – Oruni oraz dziekanem dekanatu Gdańsk I.  W latach 1973 – 1978 ks. Władysław Żywiński był konsultorem diecezjalnym, a w 1973 brał czynny udział w obradach II Synodu Diecezji Gdańskiej (był lektorem Synodu). 25 września 1978 roku został mianowany kanonikiem kustoszem Kapituły Katedralnej Gdańskiej. Zmarł 26 stycznia 1982 roku w Gdańsku.
19 lipca – zorganizowano I Parafialny Dzień Chorych.
10 września – konferencja księży dekanatu nowostawskiego w Nowym Stawie.
19 – 22 września – triduum przygotowawcze przed odpustem św. Mateusza Apostoła poprowadził ks. Tadeusz Adamus ze zgromadzenia filipinów.
13 października - dekanalna konferencja opiekunów charytatywnych prowadzona przez ks. wicedziekana Jerzego Wojtkiewicza, administratora parafii Wniebowzięcia NMP w Kończewicach.
21 listopada – w 4. rocznicę ogłoszenia NMP Matką Kościoła i 3. rocznicę „oddania się parafii św. Mateusza w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła” pięcioosobowa delegacja parafian wraz z ks. Władysławem Madejem udała się na Jasną Górę skąd przywiozła kopię Cudownego Obrazu.
Rozpoczęcie działalności poradni przedmałżeńskiej.

1969


16 lutego – dekanalne nabożeństwo opiekunów katechetycznych, które poprowadził ks. wicedziekan Jerzy Wojtkiewicz z Kończewic.
2 – 8 marca – rekolekcje wielkopostne wygłosił filipinin ks. Tadeusz Adamus ze Studzienny.
20 kwietnia – niedziela powołań kapłańskich. Do parafii przybyli alumni Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie, którzy wygłosili homilię i spotkali się z dziećmi i młodzieżą.
27 kwietnia – diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha w sanktuarium w Gdańsku – Świętym Wojciechu. W spotkaniu wzięła udział grupa parafian z Nowego Stawu.
6 – 7 maja – z udziałem parafian nowostawskich na Jasnej Górze odbyło się „wyznanie wiary diecezji gdańskiej” – wiernych i duchowieństwa, którzy prosili o zwycięstwo wiary, wolność dla Kościoła w Polsce i na świecie oraz łaskę przybycia papieża Pawła Vi do naszego kraju.
23 maja – uroczystość udzielenia 173 osobom sakramentu bierzmowania przez sufragana gdańskiego Lecha Kaczmarka.  
25 maja – 143 dzieci przyjęło I Komunię świętą.
12 lipca – zorganizowano II Parafialny Dzień Chorych.
19 października – w kościele św. Mateusza odbyło się nabożeństwo w intencji rodzin wielodzietnych dekanatów Nowy Dwór Gdański i Nowy Staw. Mszy świętej przewodniczył ks. prałat Bernard Polzin z Gdańska.
13 listopada – 13 kandydatów zostało włączonych do grona parafialnej Liturgicznej Służby Ołtarza.
17 – 21 grudnia – parafialne rekolekcje adwentowe.

1970


15 – 22 marca – rekolekcje wielkopostne wygłosił pallotyn ks. Władysław Ciastoń.
1- 3 kwietnia – uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu
12 kwietnia – niedziela powołań kapłańskich z udziałem alumnów Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku – Oliwie.
8 maja – sufragan gdański Lech Kaczmarek udzielił sakramentu bierzmowania 175 osobom.
24 maja – 135 dzieci przyjęło I Komunię świętą.
1 lipca – ks. Henryk Kolfczyński zostaje mianowany wikariuszem parafii Świętej Rodziny w Gdańsku – Stogach. Nowym wikariuszem zostaje ks. Jerzy Trepczyk.
6 lipca – zorganizowano III Parafialny Dzień Chorych.
13 września – w kościele parafialnym zorganizowano dekanalny dzień skupienia opiekunów katechetycznych.
27 września – w kościele parafialnym odbył się dekanalny dzień skupienia opiekunów charytatywnych z udziałem ks. Leona Lisieckiego, diecezjalnego opiekuna środowisk charytatywnych, ks. infułata Bernarda Polzina, dyrektora archiwum diecezjalnego dr. Eugeniusza Myczki oraz ks. proboszcza Władysława Żywińskiego.
11 października – odbyło się parafialne nabożeństwo rodzin wielodzietnych.
16 listopada – w 6. rocznicę ogłoszenia NMP Matką Kościoła i 5. rocznicę „oddania się parafii św. Mateusza w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła” dwunastoosobowa delegacja parafian wraz z ks. Władysławem Żywińskim udała się na Jasną Górę skąd przywiozła wotum – obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
16 – 20 grudnia – rekolekcje adwentowe prowadzone przez księdza orionistę z Malborka.
27 grudnia – nabożeństwo dla rodzin wielodzietnych w kościele parafialnym.

1971


10 marca – śmierć biskupa gdańskiego Edmunda Nowickiego. Nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego biskupa w kościele św. Mateusza.
21 marca – wikariusz kapitulny diecezji gdańskiej Lech Kaczmarek dokonał konsekracji nowego dzwonu „Wojciech”. Dzwon został wykonany przez firmę braci Felczyńskich z Przemyśla z przetopu starego dzwonu pochodzącego z roku 1729. Na jednej stronie widnieje postać św. Wojciecha – patrona diecezji gdańskiej i napis – „imię moje Wojciech” – „u progu II Tysiąclecia Chrztu polski i Państwa Polskiego”. Na drugiej stronie dzwonu widnieje napis „Powołały mnie do życia staraniem ks. proboszcza Władysława Żywińskiego szlachetne i ofiarne serca parafian Nowego Stawu za pontyfikatu papieża Pawła VI, prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, biskupa diecezji gdańskiej Edmunda Nowickiego.” Nowy Staw Roku Pańskiego 1971. Konsekracja odbyła się przy współudziale dziesięciu kapłanów i rzeczy wiernych.
28 marca – 4 kwietnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił pallotyn ks. Ludwik Broda.
9 maja – parafialny dzień powołań kapłańskich z udziałem 9 alumnów seminarium duchownego w Gdańsku – Oliwie.
16 maja – parafialna uroczystość ku czci Maksymiliana Marii Kolbe z udziałem ks. infułata Bernarda Polzina, wikariusza generalnego diecezji gdańskiej.
27 maja – bp Lech Kaczmarek udzielił sakramentu bierzmowania 214 osobom.
6 czerwca – 136 dzieci przyjęło I Komunię świętą.
1 lipca – ks. Władysław Madej zostaje mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku, nowym wikariuszem zostaje ks. Władysław Wojciech Matys.
2 grudnia – biskupem ordynariuszem gdańskim zostaje bp Lech Kaczmarek.

1972


18 – 26 marca – Misje święte poprowadzili ojcowie Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy – o. Tadeusz Michalski i o. Józef Kolaśny.
23 kwietnia – prelekcja siostry Ignacji elżbietanki z Torunia nt. powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego w związku ze Światowym Dniem Modlitwo o Powołania Kapłańskie i Zakonne.
13 – 14 maja – wizytacja kanoniczna bpa Lecha Kaczmarka w parafii, połączona z wizytacją kancelarii parafialnej prowadzoną przez ks. rektora Tadeusza Gocłowskiego, oraz wizytacją katechizacji prowadzoną przez ks. Stanisława Bogdanowicza. Biskup Kaczmarek udzielił sakramentu bierzmowania 142 osobom.
28 maja - 112 dzieci przyjęło I Komunię świętą.
12 czerwca – sufraganem gdańskim zostaje ks. Kazimierz Kluz.
28 czerwca – papież Paweł VI ogłasza bullę Episcoporum Poloniae coetus. Bulla kończyła stan tymczasowości Kościoła na Ziemiach Zachodnich. Erygowano nowe diecezje, istniejące włączono do polskiej administracji kościelnej. Ustalony w 1972 roku podział administracyjny Kościoła w Polsce trwał aż do 1992, kiedy to papież Jan Paweł II ogłosił bullę Totus Tuus Poloniae Populus.
1 lipca – z funkcji wikariuszy zostali zwolnieni: ks. Jerzy Trepczyk (przeniesiony do parafii św. Urszuli w Lichnowach) oraz ks. Władysław Wojciech Matys (przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Cyganku – Tujsku). Nowym wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Stanisław Dułak.
6 lipca – IV Parafialny Dzień Chorych.

1973


15 kwietnia – bp Kazimierz Kluz udzielił sakramentu bierzmowania 134 osobom.
17 czerwca – I Komunię świętą przyjęło 180 dzieci.
czerwiec- na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1971 roku – na własność parafii św. Mateusza Apostoła przeszły następujące nieruchomości – kościół parafialny i zieleniec, ogród i budynki parafialne oraz cmentarz parafialny.
1 lipca – ks. Stanisław Dułak został mianowany wikariuszem parafii Świętej Rodziny w Gdańsku – Stogach, nowymi wikariuszami zostali: ks. Wiesław Bogucki i ks. Franciszek Fecko.
16 listopada – grupa parafian z ks. Wiesławem Boguckim przywiozła do parafii Jasnogórski Milenijny Akt Oddania, który ponowiono 17 listopada w kościele parafialnym.
6 sierpnia – 20 grudnia – obrady II Synodu Diecezji Gdańskiej, którego lektorem był ks. proboszcz Władysław Żywiński.

1974


Od dekanatu Nowy Dwór Gdański odłączono parafie pw. św. Bartłomieja w Świerkach i św. Marcina w Nowej Cerkwi, które przyłączono do dekanatu nowostawskiego.
25 maja – bp Kazimierz Kluz udzielił sakramentu bierzmowania 107 osobom.
9 czerwca – 160 dzieci przyjęło I Komunię świętą.
1 lipca – ks. Franciszek Fecko zostaje mianowany administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, nowym wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Leszek Wojtas.
25 sierpnia – Msza święta jubileuszowa sprawowana przez ordynariusza gdańskiego, bpa Lecha Kaczmarka zgromadziła ponad 1500 wiernych z całego dekanatu. Po Mszy świętej odbyła się procesja pokutna zakończona błogosławieństwem biskupim.
20 października – V Parafialny Dzień Chorych z udziałem bpa Kazimierza Kluza.
1 grudnia – poświęcenie wyremontowanych organów przez bpa Kazimierza Kluza.

1975 ROK JUBILEUSZOWY pięćdziesięciolecie diecezji gdańskiej


16 – 23 marca – misje święte prowadzone przez księży sercanów: Adama Brzeźniaka i Bernarda Kulińskiego.
z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia diecezji gdańskiej dekretem biskupa Lecha Kaczmarka kościół parafialny św. Mateusza został wybrany świątynią jubileuszową w roku 1975.
13 kwietnia – z okazji jubileuszu diecezji w kościele parafialnym w Nowym Stawie uroczystą Mszę świętą o godz. 9:00 sprawował bp Ignacy Jeż, ordynariusz koszalińsko – kołobrzeski.
25 maja – I Komunię świętą przyjęło 103 dzieci.
25 czerwca – ks. Wiesław Bogucki zostaje mianowany wikariuszem parafii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku, nowym wikariuszem został neoprezbiter ks. Jan Bugielski.
1 sierpnia – dekretem biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka ks. Władysław Żywiński został proboszczem parafii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku. Nowym proboszczem i dziekanem nowostawskim został ks. Ireneusz Glegociński, dotychczasowy proboszcz parafii św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu.
Ks. Ireneusz Glegociński urodził się 5 czerwca 1934 w Borkowie Wielkim nieopodal Sierpca. W latach 1954 - 1960 był alumnem diecezji gdańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie z rąk biskupa gdańskiego Edmunda Nowickiego. 25 września 1978 r. mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Gdańskiej (od 1992 roku był kanonikiem honorowym tej kapituły); od 25 marca 1993 r. kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Elbląskiej. 11 kwietnia 1997 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Glegocińskiego Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości. W 2000 Rada Miasta przyznała Księdzu Prałatowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowy Staw. W 2005 roku w uznaniu zasług w działalności społecznej Ksiądz Prałat otrzymał od Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. W swej kapłańskiej posłudze sprawował urząd wikariusza w parafiach: Chrystusa Króla w Gdańsku (1960 - 1962), katedralnej w Gdańsku - Oliwie (1962 - 1964), św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu (1964 - 1965).  W 1965 roku biskup Edmund Nowicki mianował ks. Glegocińskiego proboszczem parafii w Przywidzu, w której pracował do 1975 roku. 1 sierpnia 1975 r. dekretem biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka został proboszczem parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie. Ksiądz prałat Ireneusz Glegociński zmarł 20 października 2007 podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. Został pochowany na nowostawskim cmentarzu parafialnym.
5 września – ks. Leszek Wojtas zostaje mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach z obsługą kościołów w Koźlinach i Krzywym Kole.
W 1975 roku w domu zakonnym sióstr elżbietanek pracowały: s. Damiana Semmerling i s. Leonia Klenberg.
15 sierpnia – ks. proboszcz Ireneusz Glegociński wystosował pismo do wojewody elbląskiego w sprawie powiększenia cmentarza parafialnego.
28 września – dzień skupienia opiekunów charytatywnych w kościele parafialnym z udziałem ks. dyrektora Leona Lisieckiego z Gdańska.
5 października – pielgrzymka jubileuszowa diecezji gdańskiej do Rzymu. Wraz z biskupami, kapłanami i wiernymi wziął w niej udział ks. Ireneusz Glegociński.
16 listopada – dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Nowego Stawu udała się na diecezjalne czuwanie młodych w katedrze oliwskiej. Homilię do młodych wygłosił kard. Karol Wojtyła.
Rekolekcje adwentowe roku 1975 wygłosił kapucyn o. Hieronim Warachim.

1976

 

Styczeń – gruntowny remont nagłośnienia w kościele.
7 marca – dekanalne nabożeństwo dla kobiet w kościele parafialnym z udziałem bpa sufragana Kazimierza Kluza.
28 marca – 2 kwietnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Marian Jerzy Szlagowski, proboszcz parafii Macierzyństwa NMP w Jodłownie.
20 maja – bp Lech Kaczmarek udzielił sakramentu bierzmowania 39 osobom.
23 maja – 75 dzieci przystąpiło do I Komunii świętej.
27 maja – rocznica I Komunii świętej.
1 czerwca – konferencja kapłanów dekanatu nowostawskiego.
2 czerwca – uroczystość dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin z udziałem bpa Kazimierza Kluza.
15 czerwca – wikariuszem parafii został mianowany ks. neoprezbiter Roman Zrój.
Lipiec – sierpień – wakacyjna akcja letnia dla dzieci pozostających w domu. Raz w tygodniu zbierały się pod opieką księdza w kościele na Mszy św. o godz. 9:00, a następnie wybierały się na wycieczkę.
6 lipca – V Parafialny Dzień Chorych
6 – 15 sierpnia – piętnastoosobowa grupa młodzieży wraz z ks. Romanem Zrójem wyruszyła na trasę pieszej pielgrzymki na Jasną Górę wraz z pielgrzymami z Warszawy (wówczas diecezja gdańska nie posiadała własnej grupy pielgrzymkowej).
8 sierpnia – mężczyźni parafii wzięli udział w diecezjalnym czuwaniu mężczyzn w Gdańsku – Świętym Wojciechu. Podczas Mszy świętej wręczyli biskupowi Lechowi Kaczmarkowi wieniec żniwny.
5 września – dzień parafialnego dziękczynienia za zbiory.
16 września – alumnem I roku Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie zostaje Ryszard Kasyna, pierwszy parafianin z Nowego Stawu studiujący w seminarium duchownym.
21 września – odpust parafialny św. Mateusza Apostoła. Sumę odpustową sprawował i homilię wygłosił ks. Władysław Bomba, rektor gdańskiego seminarium duchownego. Przed Mszą świętą dokonano poświęcenia sztandaru św. Stanisława Kostki, ufundowanego przez dzieci pierwszokomunijne.
21 listopada – niedziela powołań kapłańskich w parafii z udziałem kleryków i ks. wicerektora seminarium oliwskiego.
12 grudnia – uroczystości związane z beatyfikacją Doroty z Mątów. W katedrze oliwskiej a następnie w kościele parafialnym w Mątowach Wielkich uroczystą Mszę świętą sprawował biskup warmiński Józef Drzazga wraz z kapłanami dekanatu nowostawskiego, diecezji gdańskiej i warmińskiej.
Rekolekcje adwentowe 1976 roku prowadził ks. wicedziekan Jerzy Wojtkiewicz z Kończewic.

1977 – Rok Eucharystyczny

 

30 stycznia – w kościele parafialnym zorganizowano nabożeństwo dla młodych małżeństw.
10 lutego – dzień skupienia kapłanów dekanatu nowostawskiego w kościele parafialnym.
15 lutego – ks. Jan Bugielski został mianowany wikariuszem parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku – Jelitkowie.
27 marca – 3 kwietnia – misje eucharystyczne przeprowadzone przez księży sercanów z Krakowa.
14 – 15 maja – wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez bpa Lecha Kaczmarka.
Parafia uzyskała zgodę od wojewody elbląskiego na poszerzenie cmentarza.
29 maja – 34 dzieci przyjęło I Komunię świętą.
5 lipca – VI Parafialny Dzień Chorego.
6 – 15 sierpnia – 25 osób z parafii wyruszyła na trasę pieszej pielgrzymki na Jasną Górę wraz z 266. Warszawską Pielgrzymką Pieszą.
18 września – główne obchody Roku Eucharystycznego w diecezji gdańskiej. We Mszy świętej w Bazylice Mariackiej wzięła także udział delegacja z parafii św. Mateusza Apostoła.
21 września – odpust parafialny św. Mateusza, połączony z dożynkami parafialnymi. Sumę odpustową sprawował ks. bp Kazimierz Kluz.  
10 – 14 października – pielgrzymka parafialna do Krakowa, Oświęcimia, Warszawy i Niepokalanowa. Grupę poprowadził ks. proboszcz. Ireneusz Glegociński.
W I Niedzielę Adwentu przeprowadzono w parafii dzień powołań kapłańskich z udziałem kleryków seminarium w Oliwie.
15 – 18 grudnia – rekolekcje adwentowe
W IV Niedzielę Adwentu odbyło się nabożeństwo dla młodych małżeństw.
26 grudnia, w II dzień Świąt Bożego Narodzenia – sumę parafialną odprawił ks. bp Kazimierz Kluz.

1978

 

3 stycznia – nowym wikariuszem parafii został ks. neoprezbiter Zdzisław Kropidłowski.
20 stycznia – ks. Roman Zrój został mianowany wikariuszem parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku, nowym wikariuszem został ks. Marek Mierzwa, były wikariusz parafii św. Franciszka.
Luty – generalny remont zakrystii połączony z umeblowaniem pomieszczeń.
Marzec – kwiecień remont konstrukcji kościoła połączony z  malowaniem wnętrza świątyni.
12 – 16 marca – rekolekcje wielkopostne przeprowadził ks. Tadeusz Hebel, proboszcz parafii w Lasowicach Wielkich.
29 kwietnia – ks. bp Kazimierz Kluz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży parafii.
4 VI – uroczystość I Komunii świętej.
5 VI – spotkanie biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka z dziećmi pierwszokomunijnymi – Msza św. w kościele parafialnym.
7 VII – VII Parafialny Dzień Chorego.
Lipiec – sierpień – ministranci i lektorzy przebywali na wakacjach w Zakopanem wraz z ks. Zdzisławem Kropidłowskim.
Lipiec – sierpień – dwudziestopięcioosobowa grupa młodzieży z ks. Markiem Mierzwą udała się do Częstochową z 267. Warszawską Pielgrzymką Pieszą.
6 sierpnia – śmierć papieża Pawła VI, nabożeństwa żałobne w parafii.
26 sierpnia – kard. Albino Luciani wybrany papieżem Janem Pawłem I.
21 września – odpust parafialny św. Mateusza Apostoła połączony z dożynkami parafialnymi. Sumę odpustową sprawował bp Lech Kaczmarek.
24 – 31 września – obchody Tygodnia Biblijnego.
25 września – biskup Lech Kaczmarek powołał Kapitułę Kolegiacką Gdańską przy parafii katedralnej w Oliwie. Kanonikami gremialnymi zostali mianowani m.in. ks. Władysław Żywiński i ks. Ireneusz Glegociński.
28 września – śmierć papieża Jana Pawła I, nabożeństwa żałobne w parafii.
1 – 8 października – obchody 34. Tygodnia Miłosierdzia pod hasłem: „Ratujmy życie w rodzinie”. Nabożeństwa dla chorych i rencistów w kościele.
16 października – papieżem zostaje wybrany metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, który przyjmuje imię Jan Paweł II.
22 października – inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Na uroczystości był obecny ks. kanonik Ireneusz Glegociński.
22 – 29 listopada – obchody XII Tygodnia Misyjnego pod hasłem „Nasza odpowiedzialność za Kościół Powszechny”.
26 listopada - Niedziela Powołań Kapłańskich, na którą przybyli klerycy i rektor seminarium duchownego w Gdańsku – Oliwie ks. Władysław Bomba.
4 grudnia – parafialna pielgrzymka do Częstochowy, Krakowa, Wieliczki i Niepokalanowa.
14 – 16 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił o. August Jan Mamulski.

1979

 

18 – 25 stycznia – Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
21 stycznia – w kościele św. Michała Archanioła w Sopocie odbył się koncert kolęd chórów diecezji gdańskiej. W koncercie wziął udział także chór parafii św. Mateusza Apostoła.
25 – 30 marca – rekolekcje wielkopostne poprowadzili ojcowie jezuici z Łodzi i Jastrzębiej Góry.
1 – 3 kwietnia – doroczna trzydniowa parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu.
29 kwietnia – ks. kanonik Ireneusz Glegociński wziął udział w diecezjalnych uroczystościach odpustowych ku czci św. Wojciecha w Gdańsku.
6 maja – uroczystość I Komunii świętej.
10 maja – ks. bp Kazimierz Kluz udzielił sakramentu bierzmowania 116 osobom z parafii św. Mateusza i św. Urszuli w Lichnowach.
27 maja – spotkanie ks. bpa Kazimierza Kluza z dziećmi, które w roku 1978 przyjęły I Komunię świętą.
2  - 10 czerwca – I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
15 czerwca – parafialna pielgrzymka chorych na Jasną Górę.
6 lipca – VIII Parafialny Dzień Chorych.
2 – 22 lipca – remont organów przeprowadzony przez organmistrzów: Tadeusza Łukaszewicza i Ryszarda Świderka. Po zakończeniu prac, w niedzielę, 22 lipca prof. Leon Bator dał koncert organowy na wzór koncertów oliwskich dla licznie zgromadzonych wiernych.
29 lipca – z okazji wspomnienia św. Krzysztofa poświęcenia pojazdów dokonał ks. bp Kazimierz Kluz.
1 sierpnia – pielgrzymka parafialna do Niepokalanowa.
6 – 15 sierpnia dwudziestopięcioosobowa grupa pielgrzymów z parafii wzięła udział w 268. Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej.
2 września – diecezjalne obchody 40. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Sztutowie z udziałem nowostawskich parafian i kapłanów.
9 września – Msza św. dziękczynna z zbiory i szczęśliwe żniwa.
18 – 21 września – trzydniowe rekolekcje parafialne przed odpustem św. Mateusza Apostoła poprowadzili pallotyni z Gdańska.
7 – 14 października – 35. Tydzień Miłosierdzia, w ramach którego 12 października zorganizowano dzień chorych i niepełnosprawnych z Mszą św. sprawowaną o godz. 10:00.
16 października – nabożeństwo dziękczynne w 1. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II – dla dzieci o godz. 16:00, dorosłych i młodzieży o godz. 18:00.
28 października – niedziela powołań kapłańskich, na którą przybyli gdańscy klerycy wraz z rektorem seminarium  ks. Władysławem Bombą.
18 listopada – we Wrocławiu umiera ks. Józef Ćwirko, administrator parafii w latach 1957 – 1966.
18 listopada – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w parafii połączony z dyskusjami, prelekcjami i spotkaniami poetyckimi.
20 – 21 grudnia – rekolekcje adwentowe.

1980


18 stycznia – parafialne modlitwy w intencji bpa Lecha Kaczmarka w 21. rocznicę jego sakry biskupiej.
3 lutego – ks. Marek Mierzwa został mianowany wikariuszem parafii św. Jadwigi w Gdańsku - Nowym Porcie. Nowym wikariuszem został ks. Marian Wątroba.
23 – 30 marca – odnowienie misji świętych poprowadzone przez księży sercanów z Krakowa.
30 marca – 6 kwietnia – trzydniowe parafialne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem oraz obchody Triduum paschalnego.
27 kwietnia – w kościele parafialnym odbyła się projekcja filmu „Pielgrzym” Andrzeja Trzosa – Rastawieckiego dokumentującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1979 r.
4 maja – w salce katechetycznej pod wieżą kościoła odbyło się kolejne spotkanie dla młodych małżeństw.
25 maja – 112 dzieci przyjęło I Komunię świętą.
1 czerwca – okazji Dnia Dziecka w kościele parafialnym wystąpił zespół teatralny z parafii katedralnej w Gdańsku – Oliwie.
26 – 30 czerwca – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Częstochowy wraz z ks. wikariuszem Marianem Wątrobą oraz siostrą elżbietanką Edytą.
22 – 25 czerwca – wyjazd duszpasterstwa młodzieżowego do Władysławowa wraz z ks. wikariuszem Zdzisławem Kropidłowskim.
1 – 12 lipca – oaza rekolekcyjna młodzieży wraz z ks. Zdzisławem Kropidłowskim w Linii koło Lęborka.
1 lipca – VIII Parafialny Dzień Chorych.
Sierpień – grupa pielgrzymów po raz pierwszy wzięła udział w Pomorskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę. Pątnicy z diecezji gdańskiej i chełmińskiej wyruszyli z Torunia. Grupę poprowadził kleryk V roku seminarium oliwskiego Ryszard Kasyna.
28 sierpnia – pielgrzymka parafialna do Niepokalanowa.
31 sierpnia – wydarzenia sierpniowe w Trójmieście.
21 września – odpust parafialny św. Mateusza Apostoła. Sumę odpustową połączoną z dożynkami parafialnymi sprawował ks. infułat Bernard Polzin, wikariusz generalny diecezji gdańskiej.
Wrzesień – studia w Biskupim Seminarium Duchownym w Oliwie podjął parafianin Zbigniew Bielecki.
21 września – podczas odpustu św. Mateusza Apostoła pożegnano wieloletniego organistę Tadeusza Cymańskiego, twórcę chóru parafialnego, który posługiwał w parafii od 1945 roku. Nowym organistą został Jan Klofczyński.
12 października – pielgrzymka diecezjalna do Rzymu, w której wziął udział ks. kanonik Ireneusz Glegociński i parafianka Jadwiga Rademacher.
16 grudnia – Niedziela Powołań Kapłańskich w parafii.

1981


29 stycznia – zmarł ks. kanonik Władysław Żywiński, były proboszcz nowostawski, proboszcz parafii św. Ignacego w Gdańsku, dziekan dekanatu Gdańsk I.
1 lutego – ks. wikariusz Zdzisław Kropidłowski zostaje przeniesiony do parafii św. Antoniego w Gdańsku – Brzeźnie. W parafii pracują ks. proboszcz kanonik Ireneusz Glegociński i ks. wikariusz Marian Wątroba.
28 kwietnia – ks. bp Lech Kaczmarek udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas VIII.
3 maja – pierwsze uroczyste nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przed bramą cukrowni „Nowy Staw”. Inicjatorem spotkania jest NSZZ „Solidarność”.
6 maja – początek prac przy budowie nowej plebanii. Projekt nowej plebanii zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urząd Wojewódzki w Elblągu wykonał mgr inż. Eugeniusz Baranowski z Gdańska – Wrzeszcza.
13 maja – zamach na papieża Jana Pawła II, parafialne modlitwy w intencji Ojca Świętego.
28 maja – pod długiej chorobie zmarł kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski. Rozpoczyna się trzydniowa żałoba narodowa.
15 czerwca – dalsze prace przy budowie nowej plebanii. Na apel ks. proboszcza Ireneusza Glegocińskiego mężczyźni i młodzież męska parafii przystąpiła do rozbiórki starego budynku gospodarczego, a na terenie którego miała powstać nawa plebania.
18 czerwca – w cegielni w Gołębiewie zakupiono 50000 sztuk cegieł przeznaczonych na budowę nowej plebanii. Materiał w ciągu trzech tygodni na plac budowy przewieźli rolnicy z terenu parafii.
27 czerwca – parafia uzyskała pozwolenie na budowę budynku plebanii.
Lipiec – wykonano wykopy pod fundamenty budynku plebanii.
Wrzesień - studia w Biskupim Seminarium Duchownym w Oliwie podjął parafianin Adam Lejman. W  seminarium gdańskim studiuje trzech parafian nowostawskich: diakon Ryszard Kasyna, alumn II roku Zbigniew Bielecki i alumn I roku Adam Lejman.
20 października – rozpoczęcie prac przy zalewaniu fundamentów budynku plebanii. Zbrojenia i prace betoniarskie wykonywali po godzinach pracy robotnicy pracujący przy budowie bloków przy ul. Powstańców.
8 listopada – niedziela powołań kapłańskich z udziałem rektora seminarium oliwskiego ks. Władysława Bomby i alumnów.
Kryzys gospodarczy państwa spowodował znaczne zubożenie społeczeństwa. W związku z tym Od roku 1980 napływała do kraju pomoc humanitarna z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Parafia nowostawska otrzymywała odzież i żywność od Diecezjalnej Komisji Charytatywnej oraz z parafii Bolken i Boholt w Republice federalnej Niemiec. Pomocą charytatywną w parafii zajmowały się siostry elżbietanki i wolontariusze.
18 – 20 grudnia – rekolekcje adwentowe prowadzone przez o. redemptorystę z Gdyni.

1982


24 stycznia – ks. bp Lech Kaczmarek w katedrze oliwskiej udzielił święceń kapłańskich siedmiu diakonom. Wśród neoprezbiterów był także ks. Ryszard Kasyna, pierwszy parafianin nowostawski studiujący w seminarium duchownym.
31 stycznia – Msza święta prymicyjna  ks. Ryszarda Kasyny w kościele św. Mateusza z udziałem licznie zgromadzonych wiernych, duchowieństwa i alumnów.
25 – lecie pracy siostry elżbietanki Zofii Kunkel w parafii św. Mateusza Apostoła.
28 – 31 marca – rekolekcje wielkopostne.
Maj – dalsze prace przy budowie plebanii. Rolnicy przywieźli piasek do wyrównania fundamentów, parafianie przy pomocy sprzętu z Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego splantowali nawiezioną ziemię, przygotowując teren do stawiania ścian budynku.    
13 maja – ks. bp Lecha Kaczmarek udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas VIII.
W 1982 roku kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzała każdy kościół katedralny w kraju. Delegacja diecezji gdańskiej 19 maja udaje się do Częstochowy na specjalne czuwanie i 20 maja przywozi obraz do katedry oliwskiej. Obraz przez trzy dni wystawiony jest do publicznej czci – czuwania organizowane przez poszczególne parafie trwają dzień i noc. W sobotę, 22 maja obraz został przewieziony do Bazyliki Mariackiej. Parafia św. Mateusza przewodniczyła czuwaniu we wtorek, 25 maja od godz. 12:00 do 14:00. W tym czasie delegacja – dwa autokary i wiele pojazdów prywatnych należących do parafian udała się do Gdańska. W czuwaniu wziął udział chór parafialny, schola dziewczęca, młodzież i ministranci.  
Czerwiec – rozpoczęcie pracy przy stawianiu ścian budowanej plebanii. Prace murarskie wykonywał Jan Kozikowski z synami: Janem, Wiesławem i Władysławem.
26 sierpnia – delegacja 45 rolników z naszej parafii udała się na Jasną Górę, a by uczestniczyć w jubileuszowej pielgrzymce rolników.  
Wrzesień – mury pierwszej części plebanii i stropy zostały już wykonane. Przygotowano i wykonano więźbę dachową.
29 października – śmierć ks. Stefana Kinki, pierwszego powojennego proboszcz nowostawskiego (1945 – 1957).
Październik – budynek plebanii został nakryty dachem dachówki ceramicznej – holenderki, zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Elblągu. Otwory okienne z drewna dębowego wykonał zakład stolarski MPGKiM w Nowym Stawie, pod kierunkiem p. Franciszka Kasyny.
Listopad 1982 – styczeń 1983 – pracy przy podłączeniu instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w budynku plebanii.
5 grudnia – w wypadku samochodowym w Trutnowach koło Pruszcza Gdańskiego zginął biskup sufragan Kazimierz Kluz.
16 – 18 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Henryk Klofczyński, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Różynach, były wikariusz w Nowym Stawie.

1983


23 marca – biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej zostaje mianowany ks. Tadeusz Gocłowski.
25 kwietnia – ordynariusz gdański bp Lech Kaczmarek udzielił sakramentu bierzmowania 90 osobom z klas VIII.
Rok 1983 przez papieża Jana Pawła II został ogłoszony rokiem jubileuszowym dla diecezji polskich. W związku z tym bp Lech Kaczmarek wyznaczył świątynie, w których można uzyskać odpust Jubileuszowego Roku Odkupienia. Były to: Bazylika Mariacka w Gdańsku, Bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej w Oliwie, Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku, kościół Wniebowzięcia NMP dla wiernych dekanatu Wyżyny Gdańskie oraz kościół św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie dla wiernych z dekanatów Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański.
22 maja – 104 dzieci przyjęło I Komunię świętą, które 26 maja udały się z pielgrzymką do Częstochowy.
16 – 23 czerwca – II podróż apostolska Jana Pawła II do Polski. 17 czerwca grupa parafian wraz z ks. proboszczem Ireneuszem Glegociński oraz siostrami elżbietankami uczestniczyła w Mszy świętej celebrowanej przez Ojca Świętego na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia.  
19 czerwca – dwa autokary młodzieży naszej parafii – wraz z ks. wikariuszem Marianem Wątrobą udały się na spotkanie z Janem Pawłem II w Krakowie.
7 - 14 lipca – nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski w diecezji gdańskiej. Wędrujący Wizerunek Jasnogórskiej Pani został przejęty od diecezji chełmińskiej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Pierwszym dekanatem diecezji gdańskiej, który nawiedził obraz był dekanat nowostawski. Cała trasa od mostu na Wiśle do Nowego Stawu została podzielona na odcinki i każda parafia dekanatu dekorowała odcinek, budując bramy powitalne. W Nowym Stawie pod figurą Matki Bożej przy ul. Mickiewicza o godz. 17:00 nastąpiło przywitanie Madonny, w którym uczestniczyli wierni parafii i dekanatu, kapłani oraz biskupi: Lech Kaczmarek i Tadeusz Gocłowski. Czuwanie przed obrazem trwało przez całą noc z 7 na 8 lipca. O północy została odprawiona uroczysta maryjna Msza święta. 8 lipca od godzin rannych swoje czuwanie prowadziły parafie dekanatu nowostawskiego ze swoimi duszpasterzami. Uroczyste pożegnanie obrazu nastąpiło 8 lipca o godz. 15:30.             
Sierpień – ks. Marian Wątroba zostaje mianowany wikariuszem parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku – Zaspie. Nowymi wikariuszami zostali ks. Stefan Pasternak i ks. Edward Słowik
Trwają dalsze prace na budowie nowego domu parafialnego – gotowa jest tzw. „część gospodarcza”, w której zamieszkali: ks. proboszcz, ks. wikariusz, gospodyni oraz ojciec ks. proboszcza. W gotowej części przygotowano po jednym małym pokoju dla każdego z mieszkańców, jadalnię, kuchnię, kancelarię i dwie łazienki.
1 sierpnia – przeprowadzka mieszkańców do ukończonej części plebanii. Rozpoczęto rozbiórkę starej plebanii.
1 września – inauguracja roku szkolnego 1983/1984 – Mszą świętą o godz. 7:00.
4 września – uroczystości religijne na terenie byłego obozu zagłady Stutthof w Sztutowie w intencji pomordowanych podczas II wojny światowej. Mszę św. sprawował biskup Lech Kaczmarek wraz z 12 kapłanami koncelebrującymi. Homilię wygłosi biskup Tadeusz Gocłowski. Jak co roku w modlitwie uczestniczyła młodzież, ministranci i dorośli z naszej parafii.
21 września – odpust św. Mateusza Apostoła połączony z dożynkami parafialnymi.
Wrzesień – dalsze prace przy budowie nowej plebanii – wykonano ławy fundamentowe przyszłego budynku.
11 listopada – parafię nawiedzają relikwie Drzewa Krzyża Świętego. W zawiązku z tym odprawiono uroczystą Mszę świętą, nabożeństwo Drogi Krzyżowej i adorację do godz. 21:00. 12 listopada – wierni trwali w adoracji Krzyża do godz. 16:00, kiedy to relikwie przekazano sąsiedniej parafii.
9 – 20 listopada – wizytacja kanoniczna biskupa ordynariusza Lecha Kaczmarka.
11 grudnia – kolejna Niedziela Powołań Kapłańskich, w której uczestniczyli alumni seminarium oliwskiego wraz z ks. rektorem Janem Telusem.

1984


30 kwietnia – bp Tadeusz Gocłowski udzielił sakramentu bierzmowaniu 95 osobom.
1 lipca – ks. Stefan Pasternak opuszcza parafię. Nowym wikariuszem zostaje ks. Zdzisław Berliński.
29 lipca – grupa młodzieży z Nowego Stawu (32 osoby) wzięły udział w II Pieszej Pielgrzymce Gdańskiej na Jasną Górę.
31 lipca – śmierć ordynariusza gdańskiego Lecha Kaczmarka, nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego biskupa w kościele parafialnym, nowym biskupem diecezjalnym gdańskim zostaje bp Tadeusz Gocłowski.
2 września – rolnicy parafii wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników na Jasnej Górze.
21 września – sumie odpustowej św. Mateusza połączonej z dożynkami parafialnymi przewodniczył bp Tadeusz Gocłowski.
Trwają dalsze prace na budowie nowego domu parafialnego – w maju mistrz murarski Jan Kozikowski rozpoczyna stawianie murów nowej plebanii. W październiku cieśle wykonali więźbę dachowąoraz poszycie dachu, obijając deski papą. W ten sposób zabezpieczono budowę przed zbliżającą się zimą.

1985

 

5 – 12 maja – Misje święte w parafii prowadzili księża sercanie z Krakowa.
19 maja – do I Komunii świętej przystąpiło 120 dzieci. W tygodniu po tej uroczystości dzieci wraz z siostrą zakonną i ks. wikariuszem udały się z pielgrzymką na Jasną Górę.
9 czerwca – ks. proboszcz kanonik Ireneusz Glegociński dokonał poświęcenia nowego krzyża w Laskach.
10 czerwca – tragiczna śmierć ks. Mariana Wątroby w pożarze budynku w parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku.
24 czerwca – parafianin, Zbigniew Bielecki wraz z jedenastoma kolegami kursowymi otrzymał w katedrze oliwskiej święcenia diakonatu.
30 czerwca – jubileusz 25 – lecia kapłaństwa ks. proboszcza kanonika Ireneusza Glegocińskiego zgromadził wielu wiernych i blisko 30 zaproszonych kapłanów.
7 września – parafialna pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie.
10 sierpnia – biskupem pomocniczym gdańskim zostaje ks. prałat Zygmunt Pawłowicz, dotychczasowy proboszcz parafii św. Antoniego w Gdańsku – Brzeźnie.
10 listopada – Niedziela Powołań Kapłańskich przeżywana wspólnie z dwunastoma alumnami seminarium w Gdańsku oraz ks. rektorem Józef Kapuściakiem.
6 grudnia – w kościele parafialnym zorganizowano nabożeństwo mikołajkowe dla dzieci.
15 – 18 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosili księża orioniści z Malborka.
Trwają dalsze prace na budowie nowego domu parafialnego, który będzie mieścił mieszkania dla kapłanów oraz sale katechetyczne – ocieplono stropy i sufity nad górna kondygnacją, wykonano tynki ścian i posadzki, częściowo podłogi i prace wykończeniowe.

 

1986

 

17 – 18 maja – święcenia kapłańskie ks. Zbigniewa Bieleckiego w katedrze oliwskiej oraz Msza św. prymicyjna  sprawowana przez ks. neoprezbitera w kościele św. Mateusza Apostoła.
5 czerwca – w Neumünster w Republice Federalnej Niemiec w wieku 84 lat umiera ks. Herbert Kiewert, ostatni proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła narodowości niemieckiej, pełniący urząd w latach 1942-1945.
1 lipca – ks. Edward Słowik zostaje mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku – Wrzeszczu, nowym wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Kazimierz Dolny.
3 sierpnia – ks. biskup Tadeusz Gocłowski dokonuje podziału dekanatu nowostawskiego. Powstaje dekanat malborski z parafiami: w Malborku - Kałdowie, Kończewicach, Mątowach Wielkich, Miłoradzu, Pogorzałej Wsi, Szymankowie, Starej Kościelnicy oraz wikariat w Piekle. W tamtym czasie został ustalony ostateczny kształt dekanatu, który obejmował parafie: w Lisewie Malborskim, Borętach, Lasowicach Wielkich, Nowej Cerkwi, Świerkach, Lichnowach, Nowym Stawie. Dziekanem dekanatu nowostawskiego był ks. kanonik Ireneusz Glegociński, wicedziekanem ks. Roman Łabonarski, proboszcz parafii św. Urszuli w Lichnowach.
21 września – podczas odpustu św. Mateusza Apostoła ks. bp Tadeusz Gocłowski dokonał poświęcenia budynku nowej plebanii, którą wybudowano wysiłkiem parafian w latach 1981 - 1986.

1987

W styczniu w sąsiedniej diecezji warmińskiej we wszystkich parafiach dokonuje się drugie Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego. Od 22 do 25 stycznia nawiedzenie przeżywają parafie malborskie. W niedzielę, 25 stycznia samochód – kaplica z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przejeżdżał przez teren naszej parafii w drodze z Malborka do Krynicy Morskiej. Parafianie licznie zgromadzili się przy krzyżu w Dębinie i przy figurze w Chlebowce – w tych miejscach samochód na chwilę się zatrzymał, by wierni mogli odmówić modlitwę Pod Twoją obronę.
16 - 17 maja – święcenia kapłańskie ks. Adama Lejmana w katedrze oliwskiej oraz Msza św. prymicyjna w kościele św. Mateusza Apostoła.
10 - 11 czerwca - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku; koronacja obrazu Matki Boskiej Trąbkowskiej podczas Mszy papieskiej dla ludzi pracy na Zaspie. W spotkaniu młodzieży na Westerplatte i gdańskiej Zaspie uczestniczyli parafianie (350 osób) i kapłani z parafii św. Mateusza Apostoła.
6 września – w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników na Jasną Górę wzięli udział rolnicy z parafii św. Mateusza Apostoła.
Wrzesień – studia w Seminarium Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie podjął parafianin Zbigniew Lejman.

1988

 

Wizyta duszpasterska potrwała od 28 grudnia 1987 do 30 stycznia 1988 roku.
2 marca – spotkanie z siostrą felicjanką misjonarką pracującą w Republice Środkowoafrykańskiej.
8 kwietnia – Cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polski nawiedza parafię św. Mateusza. W uroczystości biorą udział rzesze parafian, duchowieństwa dekanatu wraz z ks. biskupem Tadeuszem Gocłowskim. Na to wielkie przeżycie duchowe parafię przygotowali dwaj misjonarze: o. Eugeniusz Piór i o. Antoni. Uroczystość zgromadziła ok. 4 tysięcy ludzi, którzy przez całą noc czuwali przy Cudownym Obrazie.
Od 8 kwietnia do wszystkich rodzin parafii przybywa mała kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Maj – czerwiec – prace przy budowie systemu odwadniającego wokół kościoła oraz wykonaniu drogi wokół kościoła. Całość prac wykonało przedsiębiorstwo ze Starogardu Gdańskiego.
1 lipca – ks. Zdzisław Berliński zostaje mianowany wikariuszem parafii bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim, nowym wikariuszem zostaje ks. Jan Potrykus.
22 – 23 października – wizytacja kanoniczna biskupa pomocniczego Zygmunta Pawłowicza. Owocem spotkania środowiska nauczycielskiego z ks. biskupem było powołanie duszpasterstwa nauczycieli przy parafii św. Mateusza Apostoła.  
Listopad - przejęcie kościoła poewangelickiego przez parafię św. Mateusza Apostoła.
26 grudnia – ks. Kazimierz Dolny opuszcza parafię. W pracy duszpasterskiej pozostaje ks. kanonik Ireneusz Glegociński i ks. Jan Potrykus.

 

1989

 

11 stycznia – zmarł ks. Jan Bugielski, proboszcz parafii św. Urszuli w Lichnowach, który pracował w naszej parafii w latach 1975 – 1977.
1 lutego – na półroczną praktykę duszpasterską w parafii św. Mateusza Apostoła został skierowany alumn V roku seminarium oliwskiego Witold Bock.
6 kwietnia – ks. biskup Tadeusz Gocłowski udzielił sakramentu bierzmowania 119 kandydatom – młodzieży klas ósmych.
7 maja – uroczystość I Komunii świętej, do której przystąpiło 114 dzieci.
6 czerwca – trwa proces demokratyzacji Polski, pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu PRL.
1 lipca – drugim wikariuszem parafii zostaje mianowany ks. neoprezbiter Tomasz Bielecki.
Lipiec – poszerzenie cmentarza parafialnego do ul. Wiejskiej, wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza.
26 sierpnia – przybycie do Nowego Stawu nowej przełożonej domu zakonnego sióstr elżbietanek – siostry Róży – Marianny Sasin.
20 września – na cmentarzu parafialnym wykonano krzyż oraz postument pod ołtarz. Ołtarz ofiarował kamieniarz p. Świgowski.
21 września – sumę odpustową św. Mateusza Apostoła sprawował ks. prałat Mieczysław Goździewski, proboszcz parafii katedralnej w Oliwie. Homilię wygłosił ks. kanonik Stanisław Dułak. W uroczystości uczestniczyło 28 kapłanów.
Wrzesień – parafianin Jarosław Czepczyński został alumnem I roku Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku – Oliwie.
30 października – mistrz Andrzej Czałkowski z Błonia pod Warszawą wykonał dwa żyrandole, które umieszczono głównej nawie kościoła.

1990

 

1 – 5 kwietnia – o. Eugeniusz Piór, redemptorysta prowadził odnowienie misji świętych.
10 lutego – podczas Mszy św. w kościele parafialnym ks. bp Zygmunt Pawłowicz dokonuje poświęcenia tablicy ku czci polskich oficerów pomordowanych na terenie byłego ZSRR. Fundatorem tablicy był Eudokiusz Oleszczuk.
2 września – gminno – dekanalną uroczystość dożynkową z udziałem biskupa Tadeusza Gocłowskiego, wojewody elbląskiego Zdzisława Olszewskiego rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym.
2 grudnia – Niedziela Powołań Kapłańskich z udziałem alumnów seminarium oliwskiego, którzy modlitwą i śpiewem upiększyli każdą Mszę świętą.

1991

 

1 – 9 czerwca – IV wizyta apostolska papieża Jana Pawła II do Polski. 6 czerwca w Mszy świętej z papieżem w Olsztynie wzięła udział grupa parafian z Nowego Stawu.
1 lipca – ks. Tomasz Bielecki zostaje mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim, nowym wikariuszem parafii zostaje ks. neoprezbiter Andrzej Jaździewski.
10 – 15 sierpnia – obchody Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, w spotkaniu brała udział grupa młodzieży z parafii św. Mateusza.
9 – 12 września – pielgrzymka parafialna do Lichenia, Częstochowy i Niepokalanowa – opiekunem pątników był ks. wikariusz Jan Potrykus.

1992

 

1 stycznia – ks. wikariusz Jan Potrykus zostaje mianowany proboszczem parafii św. Józefa w Malborku – Kałdowie, nowym wikariuszem zostaje ks. Adam Żaczek.
25 marca - o godzinie 12:00 ogłoszony został na Watykanie i w diecezjach polskich List Apostolski Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, mocą którego wprowadzona została nowa organizacja struktur diecezjalnych w Polsce. Dekanaty diecezji gdańskiej: malborski, nowostawski, nowodworski i nadmorski zostały włączone do nowo utworzonej diecezji elbląskiej, której biskupem został sufragan chełmiński, bp Andrzej Śliwiński, a biskupem pomocniczym bp Józef Wysocki, dotychczasowy sufragan warmiński.
Marzec – rozpoczęcie prac przy budowie budynku gospodarczo – garażowego. Pracę nadzoruje pan Jan Kozikowski, mistrz murarski, który pracował także przy budowie plebanii.
2 kwietnia - śmierć profeski zgromadzenia sióstr elżbietanek Zofii Kunkel, pracującej w Nowym Stawie od 1957 roku. Siostra została pochowana na nowostawskim cmentarzu parafialnym. W nowostawskim domu zakonnym przebywają dwie siostry: s. Róża – Marianna Sasin – przełożona domu oraz s. Gemma Bagińska.
Sierpień – organmistrz Tadeusz Łukasiewicz dokonuje konserwacji organów kościelnych.
23/24 października – z inicjatywy ks. wikariusza Andrzeja Jaździewskiego w naszej parafii zorganizowano czuwanie modlitewne dla młodzieży z Gdańska – Jelitkowa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i dekanatu nowostawskiego. W czuwaniu wzięło udział ok. 300 osób. Program spotkania obejmował – 21:00 – Apel Jasnogórski, nabożeństwo pokutne, adoracja Najświętszego Sakramentu, 24:00 – Msza św. z kazaniem, agapa.
29 listopada – z inicjatywy ks. Adama Żaczka w Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ukazuje się pierwszy numer tygodnika parafialnego „Vox Populi Novostaviensis”.  
3 grudnia – biskup pomocniczy elbląski Józef Wysocki spotkał się z duszpasterstwem nauczycieli. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.

 

1993

 

25 marca – w 1. rocznicę powstania diecezji elbląskiej biskup Andrzej Śliwiński uhonorował ks. kanonika Ireneusza Glegocińskiego tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Elbląskiej.
28 – 31 marca – rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Arkadiusz Chojnacki, proboszcz parafii w Czerninie koło Sztumie.
4 maja – biskup elbląski Andrzej Śliwiński udzielił sakramentu bierzmowania 103 osobom. Pięciu ministrantów otrzymało z rąk ks. biskupa święcenia lektoratu.
Maj – rozpoczęcie prac przy malowaniu kościoła parafialnego.
Czerwiec – październik – naprawa feretronu „Powołanie św. Mateusza” w pracowni konserwatora Macieja Deptuły.
1 – 3 czerwca – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia, Częstochowy i Niepokalanowa.
1 lipca – wyjazd pielgrzymów z Gdańska, Malborka i Nowego Stawu do Rzymu. Opiekunem grupy był ks. wikariusz Adam Żaczek.
25 września - uroczystości związane z 650. rocznicą nadania praw miejskich. Po uroczystej sesji Rady Miasta na placu przed pomnikiem poświęconym tym którzy walczyli o wolność Polski arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski wraz z księżmi dziekanami z Malborka i Nowego Stawu odprawił jubileuszową Mszę świętą, podczas której okolicznościowe kazanie wygłosił biskup elbląski Andrzej Śliwiński. On też dokonał poświęcenia odnowionego pomnika. We Mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z wojewodą elbląskim, burmistrzem miasta Malborka i burmistrzem miasta i gminy Nowy Staw.
22/23 października – II nocne czuwanie młodzieży organizowane przez ks. wikariusza Andrzeja Jaździewskiego.
31 grudnia – w Europejskim Spotkaniu Młodych w Monachium organizowanym przez wspólnotę z Taize uczestniczyła młodzież z naszej parafii.

1994

 

30 stycznia – w kościele parafialnym o godz. 15:30 zorganizowano tradycyjny koncert kolęd.
9 marca – w I Niedzielę Wielkiego Postu do naszej parafii został skierowany alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, kleryk Wojciech Drzeżdżon, który do końca czerwca pracował w naszej parafii jako katecheta.
24 marca – podczas Mszy św. o godz. 18:00 swoją działalność rozpoczęła parafialna grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
26 marca – z inicjatywy ks. Adama Żaczka dla dzieci z parafii zorganizowano pielgrzymkę do Kalwarii w Wejherowie.
7 maja – wizytację kanoniczną w parafii przeprowadził ks. biskup pomocniczy Józef Wysocki. Ksiądz Biskup sprawdził księgi parafialne, cmentarz, kościół i budynki parafialne. O godz. 15:30 spotkał się z grupami apostolskimi dzieci i młodzieży. O godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, grupą synodalną, duszpasterstwem nauczycieli,  zespołem charytatywnym, chórem kościelnym, kregiem rodzin. Uroczysta Eucharystia sprawowana przez Biskupa Wizytatora była sprawowana o godz. 18:00.
14 maja – w katedrze oliwskiej święcenia diakonatu przyjął alumn V roku Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie, parafianin Jarosław Czepczyński.
22 maja – uroczystość I Komunii świętej.
25 – 27 maja – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia, Częstochowy i Niepokalanowa.
18 czerwca – po roku nowicjatu i sześcioletnich studiach w Seminarium Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie święcenia zakonne otrzymał parafianin Zbigniew Dominik Lejman.
26 czerwca – Msza św. prymicyjna o. Zbigniewa Dominika Lejmana w kościele parafialnym św. Mateusza.
16 lipca – pielgrzymka parafialna do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Lubieszewie wzięło udział 50 osób. Grupę pielgrzymów poprowadził diakon Jarosław Czepczyński.

1995

 

20 stycznia – ks. wikariusz Adam Żaczek zostaje mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Nowej Cerkwi, nowym wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Dariusz Łyczakowski.
14 maja – uroczystości 50 – lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie rozpoczęła Msza św. sprawowana przez ks. kanonika Ireneusza Glegocińskiego. Po Eucharystii ks. proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru OSP, ufundowanego przez społeczność gminy.
27 maja – w katedrze oliwskiej z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego święcenia kapłańskie przyjmuje ks. Jarosław Czepczyński, który został inkardynowany do archidiecezji gdańskiej.
28 maja - Msza św. prymicyjna ks. Jarosława Czepczyńskiego w kościele św. Mateusza Apostoła.
4 czerwca – do I Komunii świętej przystąpiło 130 dzieci.
26 czerwca – w dniu 35. rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza kanonika Ireneusza Glegocińskiego uroczystej Mszy świętej przewodniczył Jubilat wraz z biskupem diecezjalnym Andrzejem Śliwińskim, który wygłosił homilię
1 lipca – ks. Dariusz Łyczakowski zostaje przeniesiony do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Dworze Gdańskim. Nowym wikariuszem zostaje ks. Wiesław Szabla.
1 września – wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1995/1996 w Nowym Stawie. Ks. bp Andrzej Śliwiński po uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym dokonał poświęcenia nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie.

1996

 

15 marca – występ zespołu muzycznego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej podczas drogi krzyżowej w kościele parafialnym.
26 – 27 kwietnia – peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii św. Mateusza Apostoła. Powitanie Matki Bożej rozpoczęły nieszpory oraz różaniec. O godz. 19:30 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Józefa Wysockiego. Głównym punktem uroczystości była procesja z Figurą Fatimską na rynku naszego miasta. Następnie przez całą noc grupy parafialne czuwały przy Matce Bożej. O godz. 24:00 została odprawiona kolejna Msza święta a o godz. 5:00 jutrznia i godzinki. O godz. 6:30 pożegnaliśmy Matkę Bożą z Fatimy.
12 maja – rozpoczęcie budowy groty Matki Bożej Fatimskiej jako wotum wdzięczności parafian za dar nawiedzenia Pani Fatimskiej.
26 maja – do I Komunii świętej przystąpiło 120 dzieci.   
5 – 18 sierpnia – obóz ministrancki w Mierzeszynie na Kaszubach.
14 września – na roczną praktykę duszpasterską w parafii został skierowany diakon Grzegorz Królikowski.
14 – 22 września – Misje święte przygotowujące do nawiedzenia relikwii św. Wojciecha, głównego patrona Polski oraz tysiąclecia Jego męczeńskiej śmierci.
21 września – o godz. 9:00 w kościele parafialnym powitano relikwie św. Wojciecha, o godz. 18:00 była sprawowana uroczysta suma odpustowa połączona z nabożeństwem odnowienia ślubów małżeńskich i procesją wokół kościoła.  
27 października – ks. biskup Andrzej Śliwiński dokonał poświęcenia groty Matki Bożej Fatimskiej.

1997

 

Ks. diakon Grzegorz Królikowski zorganizował dla dzieci i młodzieży zimowisko w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.
11 kwietnia - papież Jan Paweł II mianował ks. kanonika Ireneusza Glegocińskiego Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości (prałatem).
19 kwietnia – udział ministrantów, scholi i młodzieży parafialnej w pielgrzymce parafialnej do Świętego Gaju.
26 kwietnia – nabożeństwo fatimskie w 1. rocznicę nawiedzenia Matki Bożej Fatimskiej w parafii.
18 maja – do I Komunii św. przystąpiło 94 dzieci.
1 czerwca – na placu przykościelnym zorganizowano festyn parafialny z okazji Dnia Dziecka.
31 maja – 10 czerwca – VI Podróż Apostolska papieża Jana Pawła II do Polski.
3 czerwca – udział delegacji parafii św. Mateusza w Mszy św. sprawowanej przez papieża Jana Pawła II w Gnieźnie
14 czerwca - w kościele parafialnym św. Mateusza Apostoła ks. biskup Józef Wysocki udzielił święceń kapłańskich ks. diakonowi Grzegorzowi Królikowskiemu, który uprzednio przebywał na rocznej praktyce duszpasterskiej w parafii św. Mateusza. Była to pierwsza taka uroczystość w blisko 650 – letniej historii parafii.
22 czerwca – Msza św. prymicyjna sprawowana przez ks. neoprezbitera Grzegorza Królikowskiego, który został skierowany do pracy w parafii Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu.
1 lipca - ks. Andrzej Jaździewski zostaje mianowany wikariuszem parafii św. Anny w Sztumie, nowym wikariuszem parafii zostaje ks. Krzysztof Stasal.
Lipiec – Powódź Tysiąclecia w Polsce południowej i zachodniej. Parafia św. Mateusza udziela pomocy  pieniężnej i rzeczowej poszkodowanej parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim.
4 – 17 sierpnia – obóz ministrancki w Mierzeszynie na Kaszubach.
7 września – dekanat Nowy Staw reprezentuje diecezję elbląską na Dożynkach Ogólnopolskich zorganizowanych na Jasnej Górze. Delegacją rolników kierował ks. wikariusz Krzysztof Stasal. Wieniec żniwny przygotowany przez rolników dekanatu nowostawskiego otrzymał wyróżnienie w tradycyjnym konkursie koron i wieńców żniwnych.
21 września – odpust św. Mateusza Apostoła połączony z dożynkami parafialnymi.

1998

 

19 – 21 lutego – pielgrzymka maturzystów Zespołu Szkół Rolniczych im. Ziemi Żuławskiej do Częstochowy, Krakowa i Wadowic wraz z ks. wikariuszem Krzysztofem Stasalem.
W okresie Wielkiego Postu praktykę duszpasterską w parafii odbywał ks. diakon Andrzej Kłótka, przygotowujący się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
29 marca – 1 kwietnia – rekolekcje wielkopostne
26 kwietnia – pielgrzymka parafialna do Świętego Gaju, miejsca domniemanej śmierci św. Wojciecha.
17 maja – uroczystość I Komunii świętej.
19 – 24 maja – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z ks. katechetą Wiesławem Szablą do Częstochowy, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Oświęcimia.
7 czerwca – w sali byłego kina wystąpił zespół teatralny z Morąga, który przedstawił sztukę o życiu i działalności św. Wojciecha pt. „Ziarno rzucone przez Boga”.
12 czerwca – śmierć organisty Jana Klofczyńskiego, posługującego w parafii od 1980 roku.
21 czerwca – Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym sprawował ks. neoprezbiter Andrzej Kłótka
1 lipca – ks. Wiesław Szabla zostaje mianowany kapelanem Hospicjum im. dr. Aleksandry Gabrysiak w Elblągu, nowym wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Jacek Kruszyński.
1 lipca – nowym organistą parafii św. Mateusza zostaje Leszek Grzybowski.

1999

 

Rada Miejska w Nowym Stawie zmienia nazwę ulicy Cichej na ulicę Jana Pawła II. Jan Paweł II Honorowym Obywatelem Nowego Stawu.
10 kwietnia – wizytacja kanoniczna ks. biskupa Andrzeja Śliwińskiego połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania 63 osobom.
16 maja – uroczystość I Komunii świętej dzieci klas trzecich.
17 maja – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami i ks. wikariuszem Jackiem Kruszyńskim do Lichenia i Częstochowy.
5 – 17 czerwca – VII wizyta apostolska papieża Jana Pawła II do Polski pod hasłem „Bóg jest miłością”.
6 czerwca po Mszy świętej w Pelplinie Ojciec Święty odwiedza Elbląg – stolicę diecezji. W nabożeństwie czerwcowym bierze udział także grupa osób z parafii św. Mateusza (ok. 1350 osób) oraz 20 członków Kościelnej Służby Porządkowej.
1 lipca – ks. wikariusz Jacek Kruszyński zostaje skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu, nowym wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Jacek Dąbrowski.
12 – 25 lipca – obóz ministrancki w Kretowinach koło Morąga z ks. wikariuszem Krzysztofem Stasalem.
27 lipca – z Nowego Dworu Gdańskiego wyruszyła VII Elbląska Pielgrzymka Piesza, w której udział wzięło 12 osób z naszej parafii.
19 – 26 września – Misje święte prowadzone przez o. Władysława Bodzionego, redemptorystę z Elbląga przygotowujące do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w roku 2000.
Grudzień – remont zakrystii oraz kaplicy przedpogrzebowej w kościele parafialnym.

2000 – Rok Jubileuszowy 2000 lat chrześcijaństwa

 

1 stycznia – inauguracja Roku Jubileuszowego – Millenium chrześcijaństwa.
5 – 8 kwietnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. dr Marek Żmudziński, wykładowca WSD w Elblągu.
16 kwietnia – Niedziela Palmowa z procesją upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy. Trasa procesji wiodła od Szkoły Podstawowej nr 1 przez ul. Obr. Westerplatte do kościoła parafialnego.
15 maja – ks. biskup Józef Wysocki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży I klasy szkoły ponadpodstawowej.
21 maja – Uroczystość I Komunii świętej.
22 maja - pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie.
22 maja – na terenie dawnego cmentarza katolickiego przy kościele św. Mateusza Apostoła, ks. prałat Ireneusz Glegociński i pastor Hans – Joachim Ziemann odsłonili kamień nagrobny upamiętniający zmarłych mieszkańców parafii do roku 1945. Inicjatorem uroczystości był Klaus Dirschauer, były mieszkaniec Nowego Stawu.
2 lipca – uroczysta Msza święta z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich ks. prałata Ireneusza Glegocińskiego oraz 25 – lecia pracy duszpasterskiej w nowostawskiej parafii. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Andrzej Śliwiński, Ksiądz Jubilat oraz zaproszeni kapłani z archidiecezji gdańskiej, diecezji elbląskiej i diecezji płockiej.
2 lipca– Rada Miejska w Nowym Stawie przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowy Staw ks. prałatowi Ireneuszowi Glegocińskiemu.  
16 lipca – parafialna pielgrzymka piesza do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Lubieszewie.
27 lipca – z Nowego Dworu Gdańskiego wyruszyła grupa należąca do VIII Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Wśród pątników było także 11 osób z naszej parafii.
29 lipca – pielgrzymka parafialna do Lichenia.
3 września – dziękczynienie za plony i szczęśliwe żniwa podczas sumy parafialnej o godz. 13:00.
14 – 21 września – odnowienie misji świętych prowadzone przez o. Władysława Bodzionego, redemptorystę z Elbląga.
26 listopada – podczas niedzielnych Mszy świętych wystąpiły siostry misjonarki ze zgromadzenia pallotynek.
17 – 20 grudnia – rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. wikariusz Krzysztof Stasal.
Inwestycje przeprowadzone w parafii w roku 2000: remont zakrystii, kaplicy przedpogrzebowej, iluminacja zewnętrzna kościoła, docieplenie budynku plebanii, wykonanie tablicy oraz gabloty informacyjnej. Jako dar od parafian na wewnętrznej ścianie kościoła św. Mateusza umieszczono granitową tablicę Roku Jubileuszowego.

2001

 

19 stycznia – w kościele parafialnym św. Mateusza zorganizowano koncert kolęd w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Malborku.
15 – 19 lutego - maturzyści Zespołu Szkół Rolniczych im. Ziemi Żuławskiej wraz z ks. katechetą Krzysztofem Stasalem udali się w trzydniową pielgrzymkę do Częstochowy.
25 – 28 marca – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. dr Wojciech Zawadzki, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Elblągu.
W Niedzielę Palmową odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta z Jezusem na osiołku i palmami zakończona uroczystą Mszą świętą.
1 maja – parafialna pielgrzymka młodzieży do Świętego Gaju.
20 maja – uroczystość I Komunii świętej. Nazajutrz dzieci pierwszokomunijne wraz z ks. katechetą Jackiem Dąbrowski udały się z pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie.
3 czerwca – Festyn parafialny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka połączony z grami i zabawami, w których główną nagrodą był Puchar Księdza Prałata Ireneusza Glegocińskiego.
1 lipca – roczną praktykę duszpasterską w parafii rozpoczął ks. diakon Andrzej Klukowski, przygotowujący się do przyjęcia święceń kapłańskich.
27 lipca – z grupą „Żuławy” wchodzącą w skład IX Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę udało się 10 osób z naszej parafii.
9 września – parafialne dziękczynienie za plony i szczęśliwe żniwa.
15 września – udział młodzieży z naszej parafii w Forum Młodzieży Diecezji Elbląskiej w Malborku.
21 września – uroczystość odpustowa św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
15 – 18 grudnia – rekolekcje adwentowe.

2002

 

1 lutego – w kościele parafialnym św. Mateusza Apostoła ks. biskup Andrzej Śliwiński udzielił święceń kapłańskich ks. diakonowi Andrzejowi Klukowskiemu, który uprzednio przebywał na rocznej praktyce duszpasterskiej w parafii św. Mateusza. Ks. neoprezbiter został mianowany wikariuszem naszej parafii.
10 lutego – Msza św. prymicyjna ks. neoprezbitera Andrzeja Klukowskiego, zakończona uroczystym błogosławieństwem.
17 – 20 marca – rekolekcje wielkopostne wygłosił franciszkanin, o. Paweł Block.
24 marca – w Niedzielę Palmową odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
25 marca – w 10. rocznicę ustanowienia diecezji elbląskiej biskup Andrzej Śliwiński do godności kolegiaty podnosi kościół parafialny św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, nadając mu nazwę Kolegiaty Żuławskiej. Przy kolegiacie zostaje utworzona Kapituła Kolegiacka Żuławska, trzecia w diecezji elbląskiej (oprócz Elbląskiej Kapituły Katedralnej, Kwidzyńskiej kapituły Konkatedralnej, Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach).
16 kwietnia – ks. biskup Józef Wysocki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii w Nowym Stawie, Nowej Cerkwi i Borętach.
1 maja – parafialna pielgrzymka młodzieży do Świętego Gaju.
19 maja – uroczystość I Komunii świętej.
2 czerwca – na placu przykościelnym zorganizowano Festyn parafialny z okazji Dnia Dziecka, z którego dochód został przeznaczony na letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
17 czerwca – w głównej nawie kolegiaty ks. prałat Ireneusz Glegociński dokonuje odsłonięcia tablicy upamiętniającej 50. rocznicę pobytu Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w parafii św. Mateusza Apostoła.
1 lipca – ks. Andrzej Klukowski został mianowany wikariuszem parafii Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu.
27 lipca – z grupą „Żuławy” wchodzącą w skład X Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę udało się 12 osób z naszej parafii.
1 września – parafialne dziękczynienie za zbiory i szczęśliwe żniwa podczas sumy parafialnej o godz. 13:00.
21 września – UROCZYSTOŚĆ PODNIESIENIA KOŚCIOŁA ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA DO RANGI KOLEGIATY ŻUŁAWSKIEJ. Sumie eucharystycznej przewodniczył abp metropolita warmiński dr hab. Edmund Piszcz oraz biskup diecezjalny elbląski dr Andrzej Śliwiński i biskup sufragan dr Józef Wysocki. Święto parafialne zgromadziło wielką liczbę parafian i gości, kilkudziesięciu kapłanów z archidiecezji gdańskiej, archidiecezji warmińskiej, diecezji elbląskiej i pelplińskiej, przedstawicieli władz samorządowym i wojewódzkich z marszałkiem województwa pomorskiego Janem Zarębskim, wojewodą pomorskim Janem Ryszardem Kurylczykiem, posłami na Sejm RP: Maciejem Płużyńskim oraz Tadeuszem Cymańskim.
15 – 18 grudnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Jerzy Karwat, proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Waplewie Wielkim.

2003

 

5 stycznia – w kościele parafialnym zorganizowano tradycyjny koncert kolęd.
30 marca – 2 kwietnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. dr Stanisław Kozakiewicz, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej w Olsztynie.
13 kwietnia - w Niedzielę Palmową odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Procesja gromadzi coraz więcej parafian i gości spoza gminy Nowy Staw.
16 kwietnia – w Wielką Środę, na zakończenie Wielkiego Postu odbyła się droga krzyżowa na Rynku Kościuszki i Rynku Pułaskiego.
18 maja – uroczystość I Komunii świętej; nazajutrz dzieci pierwszokomunijne udały się z pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie.
1 czerwca – na terenie przykościelnym zorganizowano festyn parafialny z okazji Dnia Dziecka. Dochód z imprezy został przeznaczony na letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
30 czerwca – pielgrzymka parafialna do Lichenia.
1 lipca – ks. wikariusz Krzysztof Stasal zostaje mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Piotrowicach, nowym wikariuszem zostaje ks. Adam Przemysław Ciechanowski.
16 lipca – parafialna pielgrzymka piesza do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Lubieszewie.
27 lipca - z grupą „Żuławy” wchodzącą w skład XI Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę udało się 15 osób z naszej parafii.
2 sierpnia – nowym ordynariuszem diecezji elbląskiej został ks. bp dr Jan Styrna, dotychczasowy sufragan diecezji tarnowskiej.
23 sierpnia – ingres bpa Jana Styrny do katedry św. Mikołaja w Elblągu. W uroczystości wzięli udział parafianie z Nowego Stawu.
21 września – uroczystość odpustowa św. Mateusza Apostoła. I rocznica ustanowienia kolegiaty żuławskiej i Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej. Sumie odpustowej koncelebrowanej przewodniczył ks. infułat dr Mieczysław Józefczyk, proboszcz parafii katedralnej św. Mikołaja w Elblągu.  
Wrzesień – alumnem I roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu został parafianin Grzegorz Furgał.
18 – 25 października – w ramach Tygodnia Misyjnego w parafii przebywali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Alumni brali udział w lekcjach katechezy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.
14 – 17 grudnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Grzegorz Królikowski, proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Kępkach.
Rozpoczęcie generalnego remontu organów kościelnych.

2004

 

28 - 31 marca – rekolekcje wielkopostne
4 kwietnia - w Niedzielę Palmową odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Procesja gromadzi coraz więcej parafian i gości spoza gminy Nowy Staw.
7 kwietnia – w Wielką Środę, na zakończenie Wielkiego Postu odbyła się droga krzyżowa na Rynku Kościuszki i Rynku Pułaskiego.
26 kwietnia – ks. biskup Józef Wysocki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży II klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
16 maja - uroczystość I Komunii świętej; nazajutrz dzieci pierwszokomunijne udały się z pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie.
1 lipca - ks. wikariusz Jacek Dąbrowski zostaje mianowany wikariuszem parafii św. Brata Alberta w Iławie, nowym wikariuszem zostaje ks. neoprezbiter Krzysztof Sękuła.
16 lipca – parafialna pielgrzymka piesza do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Lubieszewie. Opiekunem pątników był ks. Krzysztof Sękuła.
12 września – parafialne dziękczynienie za plony i szczęśliwe żniwa podczas sumy o godz. 13:00.
21 września - uroczystość odpustowa św. Mateusza Apostoła.
9 października – występ młodzieżowej orkiestry dętej w kościele parafialnym.
12 – 15 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Radosław Herka, pallotyn z Częstochowy.
Rozpoczęcie prac konserwacyjnych ołtarza głównego Trójcy Przenajświętszej z 1609 r. przez pracownię konserwatorską Michała Masorza z Gdyni.

2005

 

24 stycznia – papież Jan Paweł II mianował pochodzącego z parafii św. Mateusza Apostoła ks. prałata Ryszarda Kasynę biskupem tytularnym Dices oraz biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.
Ks. biskup Ryszard Kasyna urodził się 20 października 1957 r. w Nowym Stawie. Ukończył seminarium duchowne w Gdańsku Oliwie oraz studia z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Oliwskiej 24 stycznia 1982. W 1998 otrzymał godność kanonika, a w 2001 prałata. Jest doktorem obojga praw, cywilnego i kanonicznego oraz adwokatem Roty Rzymskiej. 24 stycznia 2005 Jan Paweł II mianował Ryszarda Kasynę biskupem tytularnym Dices oraz biskupem pomocniczym w Gdańsku. 25 stycznia 2010 decyzją Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej
24 – 26 lutego – pielgrzymka maturzystów Zespołu Szkół Rolniczych im. Ziemi Żuławskiej do Częstochowy i Krakowa.
2 kwietnia – konsekracja biskupia ks. Ryszarda Kasyny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W uroczystości wzięło udział wielu parafian z Nowego Stawu wraz z ks. proboszczem Ireneuszem Glegocińskim. Ks. bp Ryszard Kasyna jest ostatnim biskupem na świecie, którego konsekracja odbyła się za pontyfikatu Jana Pawła II.
2 kwietnia – w wigilię Niedzieli Miłosierdzia o godz. 21:37 zmarł papież Jan Paweł II. W  kościele parafialnym parafianie trwali na modlitwie w intencji zmarłego Ojca Świętego.
3 – 8 kwietnia– żałoba narodowa w Polsce, 8 kwietnia, W w dzień pogrzebu Ojca Świętego w kolegiacie św. Mateusza o godz. 8:00 została odprawiona Msza święta żałobna za duszę Jana Pawła II. Wzięło w niej udział ponad 2000 parafian oraz poczty sztandarowe.
19 kwietnia – kolegium kardynalskie wybrało papieża – kard. Josepha Ratzingera, którzy przybrał imię Benedykta XVI.
30 kwietnia – wizytacja kanoniczna ks. biskupa Józefa Wysockiego połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży klas I szkół ponadgimnazjalnych.
15 maja – uroczystość I Komunii świętej .
29 maja – o godz. 11:30 ks. biskup Ryszard Kasyna odprawia w Kolegiacie Żuławskiej Mszę świętą pontyfikalną zakończoną indywidualnym błogosławieństwem każdego wiernego.
21 września – odpust parafialny św. Mateusza Apostoła, połączony z jubileuszem 45 - lecia kapłaństwa oraz 30 - lecia pracy duszpasterskiej w Nowym Stawie ks. prałata Ireneusza Glegocińskiego. Sumie odpustowej przewodniczył biskup elbląski Jan Styrna. Podczas Eucharystii odbyło się nabożeństwo z udziałem małżeństw, które w roku 2005 obchodziły jubileusze małżeńskie.  
23 września – wyruszyła pielgrzymka autokarowa śladami Jana Pawła II. Opiekunem pątników był ks. wikariusz Krzysztof Sękuła.
Wrzesień – alumnem I roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu został parafianin Michał Mirowski.
Listopad – rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich rodzin parafii. Peregrynacja zakończyła się w roku 2006.
18 – 21 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. dr Arkadiusz Śnigier, ojciec duchowny WSD w Elblągu.
W roku 2005 nadal prowadzono prace konserwatorskie przy ołtarzu Trójcy Przenajświętszej.


2006

 

2 kwietnia – w 1. rocznicę śmierci Jana Pawła II o godz. 20:00 w kolegiacie została odprawiona Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego. Nabożeństwo zakończyło się o godz. 21:37 Apelem Jasnogórskim na Rynku Kościuszki.
3 maja – w uroczystość NMP Królowej Polski ks. prałat Ireneusz Glegociński sprawował Mszę św. pod główną bramą cukrowni „Nowy Staw”.
21 maja – uroczystość I Komunii świętej.
25 – 28 maja – wizyta apostolska papieża Benedykta XVI do Polski.
10 czerwca – z inicjatywy ks. wikariusza Krzysztofa Sękuły na terenie przykościelnym zorganizowano festyn parafialny, z którego dochód został przeznaczony na wypoczynek dzieci i młodzieży z parafii.
27 lipca - z grupą „Żuławy” wchodzącą w skład XIV Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę udało się 20 osób z naszej parafii. Opiekunem grupy „Żuławy” był wikariusz ks. Krzysztof Sękuła.
6 sierpnia – w Święto Przmienienienia Pańskiego artystka-śpiewaczka Maria Dramińska przedstawiła w kościele kolegiackim Misterium Matki Bożej Fatimskiej.
11 sierpnia – ks. wikariusz Adam Przemysław Ciechanowski zostaje mianowany administratorem parafii św. Marii Magdaleny w Kalwie, nowym wikariuszem zostaje ks. Paweł Drożdż.
21 września – uroczystość odpustowa św. Mateusza Apostoła. Sumie odpustowej koncelebrowanej przewodniczył bp Ryszard Kasyna.
5 listopada – w tygodniku katolickim „Gość Niedzielny” ukazał się obszerny reportaż dotyczący prac renowacyjnych ołtarza Trójcy Przenajświętszej, autorstwa parafianina, dr. Paweł Paziaka.
16 grudnia – w kościele kolegiackim z koncertem kolęd wystąpiła orkiestra symfoniczna z Gdyni.
17 – 20 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. dr Piotr Towarek, wykładowca WSD w Elblągu.
W grudniu 2006 zakończono renowację ołtarza Trójcy Przenajświętszej.