Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie

 
Wizyta duszpasterska

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 26 I 2015 -  31 I 2015

 

DATA MIEJSCOWOŚĆ (ULICA)

PONIEDZIAŁEK
26 I 2015


RYNEK PUŁSASKIEGO - OD 16:00

WTOREK
27 I 2015


RYNEK KOŚCIUSZKI - OD 16:00

ŚRODA
28 I 2015


UL. ŻUŁAWSKA 1,2,3,4,5,6,7 i 8 - OD 16:00

CZWARTEK
29 I 2015


UL. ŻUŁAWSKA 9,10,11,12 i 13 - OD 16:00

PIĄTEK
30 I 2015


UL. OBR. WESTERPLATTE 2, 4, DOM 24, BLOK 24 - KLATKI A, B, C

SOBOTA
31 I 2015


UL. OBR. WESTERPLATTE, DOKOŃCZENIE - OD 16:00

 

Praktyka kolędowania uświęcona jest wielowiekową tradycją. Poświęcanie domostw i błogosławienie rodzin polecał św. Atanazy już w III w. Pierwsze wzmianki o uroczystym błogosławieństwie domów przy okazji uroczystości Objawienia i Wielkiej Soboty znajdujemy w Gelasianum, dokumencie z V/VI w. Biskup Piotr Kałwa w wydanej w 1933 r. we Lwowie pracy „Powstanie i rozwój polskiej kolędy” napisał, że „kolęda powstała w zamierzchłej przeszłości średniowiecza, kiedy kładziono podwaliny organizacji parafialnej w Kościele w Polsce”.

Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii i są przeważnie w porze popołudniowej, by cała rodzina mogła brać udział w tym duszpasterskim spotkaniu. Przez kolędę mamy do czynienia z posługą duszpasterską, ze szczególnym wyznaniem wiary i potwierdzeniem swojej przynależności do wspólnoty w Kościele Chrystusowym. Do tego spotkania trzeba się godnie przygotować: stół zasłać białym obrusem, ustawić krzyż, dwie zapalone świece, talerzyk z wodą święconą i kropidło. Jest zwyczaj, że drzwi naszych domów lekko uchylamy, a gospodarz lub ktoś z domowników zaprasza do siebie. Jest to znak, że czekamy na kapłana i w ten sposób dajemy świadectwo naszej wiary.

Wizyta duszpasterska to przede wszystkim okazja do rozmowy z kapłanem, pytań dot. wiary, Kościoła.

W czasie odwiedzin można poprosić księdza o poświęcenie obrazu, różańca lub innych dewocjonaliów. Do wizyty duszpasterskiej prosimy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krucyfiks i dwie zapalone świece, wodę święconą i kropidło, dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.