× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy Duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

Aktualności
Drodzy diecezjanie!

Już prawie 25 lat temu papież Jan Paweł II utworzył naszą diecezję elbląską. Diecezja jest strukturą terytorialną Kościoła katolickiego. W granicach naszej diecezji znalazły się parafie należące wcześniej do diecezji warmińskiej oraz do gdańskiej.

Diecezja elbląska posiada bogatą przeszłość. Pierwszym znanym misjonarzem tych ziem jest św. Wojciech, który poniósł śmierć prawdopodobnie niedaleko Dzierzgonia w Świętym Gaju . Później chrześcijaństwo w Prusach zaszczepiały zakony, przede wszystkim przychodzące z Polski, choć również z terenu Niemiec. Byli to cystersi, dominikanie, franciszkanie oraz krzyżacy. Ważnym misjonarzem był wówczas biskup Chrystian z zakonu cystersów z Wielkopolski, który osiadł w Zantyrze w pobliżu Sztumu.
W 1243 r. powstała diecezja pomezańska z centrum w Kwidzynie. Zanikła jednak w XVI wieku w czasie reformacji. Katolikami w państwie krzyżackim, które przekształciło się w świeckie księstwo, opiekowali się biskupi sąsiednich diecezji: chełmińskiej i warmińskiej.

Istotna zmiana nastąpiła w 1945 r., gdy miała miejsce wielka wymiana ludności. Wówczas dotychczasowi mieszkańcy Prus, w większości musieli opuścić swoje gospodarstwa i domostwa. Miejsce Niemców i Autochtonów zajęli Polacy, przede wszystkim z Wołynia, Lwowa i Wileńszczyzny, a także z Polski centralnej. Przesiedlono tutaj również dużą grupę Ukraińców. W świątyniach poewangelickich zaczęto sprawować kult katolicki.

Drodzy diecezjanie!

Zwracam się do was, ponieważ rozpoczął się I synod diecezji elbląskiej. Zachęcam do aktywnego w nim udziału. Synod będzie czasem refleksji nad tą częścią Kościoła, którą nazywamy diecezją elbląską. Synod będzie też okazją do poznawania nauki współczesnego Kościoła o Bogu, człowieku, społeczeństwie, a także o samym Kościele. Myśl chrześcijańska dojrzewa i rozwija się nieustannie, wobec nowych problemów, zdarzeń dziejowych, rozwoju wiedzy i różnych zagrożeń. Potrzebujemy pełniejszego przyswojenia myśli ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Ojca Świętego Franciszka. Będziemy też nawiązywać do ustaleń drugiego ogólnopolskiego synodu oraz synodów diecezji sąsiednich.

Synod będzie czasem powrotu do naszych historycznych, chrześcijańskich korzeni, aby lepiej rozpoznać i uchwycić naszą tożsamość. Będzie okazją do opisania naszej sytuacji duchowej, dzisiaj, współcześnie. Grozi nam przecież zanik religijności, aż po niewiarę w Boga. Mam nadzieję, że synod nie poprzestanie tylko na rachunku sumienia i na głosach uzasadnionej krytyki. Spodziewam się bowiem duchowej mobilizacji, zawiązywania się nowych wspólnot i odkrywania ścieżek dla realizacji naszego chrześcijańskiego powołania.

Dziedziczymy doświadczenie skutków kościelnego podziału sprzed pięciuset lat. W 2017 r. minie pięćsetna rocznica początku reformacji. Modlimy się w wielu świątyniach, które przez kilka wieków służyły chrześcijanom, związanym z reformacją. To także zobowiązuje nas do nawiązywania ekumenicznych przyjaznych relacji z uczniami Chrystusa, należącymi do Kościoła ewangelickiego i innych wyznań.

Jestem przekonany, że nasza część Kościoła, zwana diecezją elbląską, wypracuje na synodzie potrzebne uregulowania prawne. Duch Święty sprawi, że dzięki synodalnemu studium i dialogom, podejmiemy jeszcze dojrzalej nasze codzienne zobowiązania wobec bliskich, społeczeństwa, Ojczyzny oraz świata. Nieznany nam z imienia autor listu do Diogneta użył kiedyś ciekawego porównania, wskazując na rolę i zadania chrześcijan. Pisał tak: „Czym dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie”. Był przekonany, że chrześcijanin ma uduchawiać odniesienia międzyludzkie. Nie mogą rządzić nimi przede wszystkim ekonomia i prawo. Należy przeto ocieplać i humanizować bezduszne nieraz relacje urzędowe. Chrześcijanin ma czynić środowisko ludzkie: pracownicze, lokalne, a także międzynarodowe bardziej braterskim.

Synod diecezjalny jest jedną ze znanych w Kościele od wieków dróg odnowy. Także nasz synod daje okazję podążania drogami chrześcijańskiej dojrzałości. Dlatego proszę o zainteresowanie synodem, również poprzez szukanie o nim informacji na stronie internetowej diecezji.

Drodzy diecezjanie!

Przez ziemie diecezji elbląskiej przeszli w minionych stuleciach święci: św. Wojciech, św. Jacek, bł. Dorota z Mątów, bł. Władysław Demski – męczennik z czasów II wojny światowej. Naszą diecezję odwiedził również w 1999 r. jako papież Jan Paweł II, dziś święty Kościoła.

Matce Jezusa Chrystusa i wstawiennictwu świętych powierzam z pełną ufnością dzieło rozpoczynającego się synodu, a dla Was wszystkich proszę o Boże błogosławieństwo w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski
Elbląg, 14 września 2016, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Dodano 21 Sep 2016 przez Redaktor
W środę, 21 września nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Sumę odpustową o godz. 18:00 sprawował Biskup Elbląski ks. dr Jacek Jezierski wraz z kapłanami dekanatu nowostawskiego oraz kanonikami Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej. Licznie zgromadzeni parafianie mogli adorować nowy krzyż misyjny, który wkrótce (po zakończeniu remontu północnej ściany kościoła) zostanie ustawiony na na swoim miejscu. Nowy krzyż misyjny został poświęcony przez biskupa Jacka Jezierskiego. Po Mszy świętej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, zaś hymn "Te Deum" - "Ciebie, Boga wysławiamy" zakończył tegoroczne święto nowostawskiej społeczności parafialnej.

Zachęcamy do odwiedzin galerii fotograficznej na profilu parafii na facebooku. Pan Tomasz Witkowski wykonał kilkadziesiąt zdjęć z sumy odpustowej.
Dodano 21 Sep 2016 przez Redaktor
Wszystkich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy na odpust ku czci św. Mateusza Apostoła, który odbędzie się w środę 21 września 2016 r. Uroczysta Msza św. odpustowa, której przewodniczyć będzie Biskup Elbląski ks. dr Jacek Jezierski rozpocznie się o godz. 18:00 w Kolegiacie Żuławskiej.

Biskup Jacek Jezierski poświęci nowy Krzyż Misyjny. Zapraszamy wszystkich Ofiarodawców, wszystkich Parafian i Gości. Po Mszy św. będzie możliwość ucałowania tego krzyża, gdyż będzie złożony na razie w kościele, do chwili przygotowania placu pod jego ustawienie.
Dodano 11 Sep 2016 przez Redaktor

Nowsze 1 2 3 Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria Parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl