Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie

 

Komunikat Kurii Elbląskiej

 

 

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ ELBLĄSKIEJ


Dnia 22 stycznia 2015 roku Biskup Elbląski Jacek Jezierski mianował trzech kapłanów diecezji elbląskiej kanonikami honorowymi Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej w Nowym Stawie, są nimi: Ks. Leszek Kruszyński, Ks. Janusz Łukowski, Ks. mgr Czesław Pachałko.


Elbląg, dnia 23 stycznia 2015 roku.
Ks. Zdzisław Bieg, Kanclerz

 

Dekret Biskupa elbląskiego

 


DEKRET BISKUPA ELBLĄSKIEGO KONFIRMUJĄCY KAPITUŁĘ KOLEGIACKĄ ŻUŁAWSKĄ

Pierwszy Biskup Elbląski Dr Andrzej Śliwiński (1992-2003) ustanowił kościół pw. św. Mateusza w Nowym Stawie Kolegiatą Żuławską. Przy tej świątyni erygował Kapitułę Kolegiacką Żuławską. Dał tej Kapitule Statuty (25 marca 2002 r.). Nie mianował jednak kanoników.

 

Ówczesny proboszcz kolegiaty kanonik elbląski ks. Ireneusz Glegociński wystarał się o dwanaście dystynktoriów na podwójnym sznurze z metalu. Odznaka ta przedstawia ołtarz główny kolegiaty w miniaturze, wykonany w ciemnym metalu. Jest to dzieło sztuki współczesnej.

Więcej…
 

Ustanowienie kapituły kolegiackiej

 

Drodzy Parafianie, Mili Goście!

Dekretem z dnia 10 stycznia 2015 r. Biskup Elbląski ks. dr Jacek Jezierski powołał siedemnastu kanoników Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej. Tym samym, po niemal trzynastu latach od podwyższenia kościoła parafialnego św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie do godności Kolegiaty Żuławskiej, powstała przy nim kapituła kolegiacka.

Dla całej naszej wspólnoty parafialnej jest to niezwykłe wyróżnienie, zważywszy, że już w XVI wieku opaci oliwscy nazywali nowostawską świątynię „Bazyliką Żuławską”. Biskup elbląski docenił w ten sposób duchowe zaangażowanie parafian i wytężoną pracę kolejnych pokoleń duszpasterzy w umacnianiu wiary oraz budowaniu poczucia wspólnoty parafialnej.

Kapitułę kolegiacką stanowi kolegium duchownych i kanoników, ustanowione w celu sprawowania i uświetniania kultu Bożego w kościele kolegiackim. Kapituła Żuławska jest czwartą kapitułą w diecezji elbląskiej. Wcześniej powstały: Elbląska Kapituła Katedralna w Elblągu, Kwidzyńska Kapituła Konkatedralna w Kwidzynie oraz Pomezańska Kapituła Konkatedralna w Prabutach.

Uroczysta instalacja nowo mianowanych kanoników, odbędzie się w Uroczystość św. Mateusza Apostoła, 21 września 2015 o godz. 18.00 wobec ks. biskupa Jacka Jezierskiego lub jego delegata, o czym będę jeszcze informował.

Niech Dobry Bóg w dalszym ciągu obdarza nas swoim błogosławieństwem, a nasz patron, święty Mateusz Apostoł wstawia się za nami i wyprasza kolejne łaski dla wszystkich rodzin nowostawskiej parafii.


ks. Jerzy Pawelczyk, proboszcz parafii

Więcej…
 

Wizyta duszpasterska

 

 

29 grudnia 2014 roku w naszej parafii rozpoczęła się wizyta duszpasterska - tzw. kolęda. Przez blisko miesiąc kapłani odwiedzą wszystkie katolickie rodziny tworzące naszą wspólnotę parafialną. Zachęcamy do odwiedzin zakładki "wizyta duszpasterska", w której opublikowano aktualny program kolędy oraz krótki przewodnik o historii wizyt duszpasterskich.

 

 

Msze święte

Dni powszednie:

godz. 6:30 i 18:00

 

Niedziele i święta:

godz. 7:00, 8:00, 10:00,
11:30, 13:00, 18:00


Kontakt

Parafia św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie
plac kard. Stefana Wyszyńskiego 1
82-230 Nowy Staw
tel./fax (55) 271-51-68


Kancelaria parafialna

w poniedziałki od 8:00 do 10:00,

we wtorki i czwartki od 16:00 do 17:00,

w środy i piątki od 8:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 17:00.