× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

Kapłani pracujący

Ks. kanonik Jerzy Pawelczyk – proboszcz parafii


Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1986 r. z rąk biskupa Edmunda Piszcza. Był wikariuszem w parafiach: św. Józefa w Olsztynie (1986 -1989), w Gołdapi (1989 - 1991), Świętej Trójcy w Kwidzynie (1991 -1993), św. Rozalii w Suszu (1993 - 1994). W latach 1994 - 1998 był proboszczem parafii bł. Michała Kozala w Ryjewie a od 1998 do 2005 roku proboszczem parafii Zesłania Ducha Świętego w Malborku. W latach 2005 - 2007 pełnił urząd proboszcza parafii św. Antoniego w Suszu oraz dziekana dekanatu Susz. 1 listopada 2007 roku biskup elbląski Jan Styrna mianował go proboszczem parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie i dziekanem dekanatu Nowy Staw. 4 maja 2009 roku został kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Staw. 25 września 2015 r. został kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej w Nowym Stawie.


Ks. wikariusz mgr Maciej Rusiecki


Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2017 roku z rąk biskupa Jacka Jezierskiego. Był wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Malborku - Wielbarku (2017 – 2019). 1 lipca 2019 r. biskup elbląski Jacek Jezierski mianował go wikariuszem parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie. Ks. Maciej jest katechetą – nauczycielem religii w Szkole Podstawowej w Nowym Stawie.

Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl