// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Decyzją papieża Franciszka, miniona niedziela, 25 stycznia była Niedzielą Słowa Bożego. Od 2020 r. każda III Niedziela Zwykła będzie poświęcona adoracji i rozważaniom Pisma świętego. Z tej okazji, we wszystkich kościołach naszej diecezji odczytano list pasterski ks. biskupa Jacka Jezierskiego. Biskup ordynariusz stwierdził: „Niedzielę Słowa Bożego będziemy przeżywać także w następnych latach. Stworzy to okazję do promocji Pisma Świętego, nowych jego wydań, ze stale poprawianym tekstem, tłumaczeniami i współczesnym językiem polskim. Papież Franciszek ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego w Kościele przypomniał słynne zdanie św. Hieronima sprzed tysiąca sześciuset lat. Ten znawca i tłumacz Pisma Świętego na język łaciński z języków oryginalnych, uczynił następującą uwagę: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” . Ta uwaga nie przestaje być aktualną pomimo kilkunastu wieków, które dzielą nas od czasu św. Hieronima.
Aby lepiej poznać Jezusa Chrystusa i Bożą myśl wobec ludzi oraz każdego z nas, trzeba sięgać po Pismo Święte. Trzeba je czytać w sposób systematyczny, ciągły, albo wybierając którąś z ksiąg. Najlepiej chyba zaczynać lekturę od Ewangelii np. św. Marka czy Łukasza, a także od księgi Dziejów Apostolskich”.
Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej, gdy z wnętrz kościołów znikaj ozdoby bożonarodzeniowe, a w liturgii, aż do Bożego Narodzenia kończy się śpiewanie kolęd i pastorałek. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
W Polsce święto Objawienia Pańskiego ma charakter zdecydowanie maryjny – stąd nazywane jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa pochodzi od gromów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic przyniesionych przez wiernych. Liturgię tego święta rozpoczyna obrzęd błogosławienia świec i procesja z nimi na uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kapłan wypowiada słowa modlitwy, w której prosi, aby “wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask chwały Chrystusa”.
Gromnice te, jak wskazuje stara modlitwa na ich poświęcenie, miały być wykonane z pszczelego wosku. W różnych regionach były one różnie przystrajane. Podczas Mszy trzymano je zapalone, często starano się je z tym poświęconym ogniem donieść do domu. Tam gospodarz błogosławił nimi dobytek, a dymem robił krzyżyk nad drzwiami i oknami, modląc się o ochronę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie. Pobłogosławione 2 lutego świece podaje się też umierającym.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny – ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię. 2 lutego przypada w Kościele katolickim także Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku święty papież Jan Paweł II, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice i wdowy podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Osoby konsekrowane odnawiają w tym dniu swoje śluby, a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.
Jak informował w ubiegłych tygodniach ks. proboszcz Jerzy Pawelczyk, 15 lutego odbędzie się kolejny już Bal Charytatywny organizowany przez Parafialny Zespół Caritas. Dochód z zabawy będzie przeznaczony na sfinansowanie działalności dobroczynnej – zwłaszcza letni wypoczynek dzieci i zakup kolejnych łóżek rehabilitacyjnych. Są jeszcze wolne miejsca – zainteresowane osoby proszone są o zapisy u księży albo wolontariuszy naszej parafialnej Caritas.
Wszystkim parafianom i gościom w nadchodzącym tygodniu życzymy zdrowia, obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.
Dodano 01 Feb 2020 przez Redaktor
Choć zakończył się liturgiczny okres Bożego Narodzenia, wnętrza świątyń i liturgia nadal nawiązuje do szczególnej tajemnicy narodzenia Pana Jezusa w Betlejemskiej stajni. Aż do 2 lutego, czyli święta Ofiarowania Pańskiego, w tradycji polskiej nazywanego świętem Matki Bożej Gromnicznej, podczas nabożeństw będziemy śpiewali kolędy i pastorałki, a kościoły będą zdobiły szopki bożonarodzeniowe.

W minionym tygodniu Kościół w Polsce obchodził Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W niedzielę, 19 stycznia we wszystkich kościołach naszej diecezji odczytano list pasterski ks. biskupa Jacka Jezierskiego, który w Konferencji Episkopatu Polski odpowiada za kontakty z kościołami protestanckimi. – Po raz kolejny obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – napisał w liście pasterskim do wiernych diecezji elbląskiej bp Jacek Jezierski. Przypomina w nim, że wspólne modlitwy o jedność odbywały się w Warszawie już w latach 60. minionego wieku przy akceptacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Stopniowo zaś tworzył się pewien styl spotkań i modlitwy chrześcijan 

Według bp. Jezierskiego dążenie ekumeniczne jest procesem i wymaga czasu. Nie da się bowiem przezwyciężyć natychmiast narosłych przez stulecia konfliktów, zaszłości, uprzedzeń i stereotypów. Wieki separacji społeczności chrześcijańskich, a nawet wojen religijnych między nimi, pozostawiły w naszej świadomości duchowe zranienia i niechęci. – Nie powinniśmy jednak godzić się z podziałem i jego konsekwencjami. W naszym życiu mamy wiele możliwości, aby stopniowo leczyć duchowe rany i nawiązywać na nowo po stuleciach zerwane kontakty – pisze pasterz Kościoła elbląskiego.
Według bp. Jezierskiego istnieją różne modele jedności. Jeden z nich mówi o spotkaniu „w Chrystusie”, oznaczającym że wszyscy chrześcijanie mogą spotkać się ‘w Nim’ lub ‘przy Nim’. – Im bardziej będziemy szukać Chrystusa, poznawać Go, powracać do Niego oraz żyć według Jego wskazań, tym bardziej także Kościoły i społeczności chrześcijańskie będą bliżej siebie. Będą się korygowały i reformowały. Bo przecież Jezus Chrystus jest źródłem i celem jedności. Konsekwentne dążenie ku Chrystusowi i z Nim jest drogą do pełniejszej jedności z tymi co, jak mówi św. Paweł apostoł: „na każdym miejscu wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana” – podkreślił w zakończeniu listu biskup elbląski.

Jutro odbędą się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz przez oddziały 2. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. W 2020 roku obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Historycy spierają się, czy uprawnione jest określanie 1945 roku mianem „wyzwolenia” przez Związek Sowiecki. Pewien, bardzo ważny obraz minionych wydarzeń dają autorzy książki „Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 1945 roku”. Premiera książki odbyła się w minioną środę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Autorzy dotarli do interesujących materiałów fotograficznych wykonanych w styczniu 1945 roku. Przedstawiają one znaczne zniszczenia w naszym regionie, niekonieczne związane z działaniami wojennymi, lecz celową grabieżą i niszczeniem dokonywaną przez wojsko sowieckie. Jednymi z najbardziej zniszczonych obiektów w 1945 roku były kościoły. Świątynie były łatwymi celami artylerii, to w ich wnętrzach czerwonoarmiści urządzali stajnie (przykład katedry we Fromborku), nagminnie dochodziło do profanacji. Odrębnym tematem była gehenna sióstr zakonnych – katarzynek i elżbietanek w domach zakonnych na Śląsku, Warmii i Pomorzu. W kolejnych wydaniach naszego tygodnika parafialnego poruszymy ten temat, opisując zniszczenia kościołów na Żuławach.

Dobiegają końca ferie w województwie pomorskim. Na czas nauki i powrotu do szkół – dzieciom i młodzieży życzymy błogosławieństwa Bożego i wielu darów Ducha Świętego. Wszystkim Rodzinom, które w ostatnim tygodniu przyjęły kapłanów – za spotkania i rozmowy składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
Dodano 26 Jan 2020 przez Redaktor
W minioną Kościół obchodził Niedzielę Chrztu Pańskiego. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym, niedziela ta zakończyła okres Bożego Narodzenia. W tradycji polskiej kolędy i pastorałki oraz dekoracje bożonarodzeniowe, w tym tak bliskie wszystkim pokoleniom żłobki, zostaną w kościołach do 2 lutego – uroczystości Matki Bożej Gromnicznej.

W zeszłym tygodniu obchodziliśmy uroczystość Chrztu Pańskiego, pamiątkę chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Dzisiaj wracamy do tej samej sceny, ale czytania koncentrują się na sensie tego chrztu dla nas. W Ewangelii św. Jan Chrzciciel daje świadectwo: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1,29). Jego słowa nabierają pełnego sensu w kontekście czytania z Księgi Proroka Izajasza: Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 49,6). Warto sobie uświadomić, że chrzest Pana Jezusa ukazał Jego wybranie przez Boga do tego dzieła i to wybranie było przewidziane i zapowiedziane, między innymi przez usta proroka Izajasza, a ponadto, co wydaje się bardzo ważne dla nas od strony praktycznej, oczekiwane przez wieki!

W naszej wspólnocie parafialnej od końca minionego roku trwa wizyta duszpasterska. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za gościnę, rozmowy, spotkania z kapłanami. Dziękujemy, że w tak niełatwych dla Kościoła czasach, gdy wszelka obecność kapłanów w życiu wiernych zdaje się być piętnowana, nowostawscy parafianie znajdują czas na wizytę duszpasterską. Program kolędy na rozpoczynający się tydzień publikujemy w ogłoszeniach duszpasterskich.

Choć w województwie pomorskim od tygodnia trwają ferie zimowe, licealiści z naszej parafii powinni rozważyć ofertę, jaką kieruje do nich elbląskie seminarium duchowne. Rekolekcje powołaniowe potrwają od 1 lutego do 5 lutego Do udziału w nich Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zaprasza młodych mężczyzn, którzy pragną rozeznać swoje życiowe powołanie. Uczestnicy skupią się na tajemnicy Eucharystii. - Pochylimy się także nad adhortacją papieża Franciszka "Christus vivit", która podsumowuje synod o młodzieży. Będziemy starali się odkryć to, co papież chce przekazać dzisiaj młodemu człowiekowi - mówi ks. Sławomir Milde, delegat biskupa elbląskiego ds. powołań.

Udział w rekolekcjach to również czas nawiązania nowych znajomości oraz możliwość, by dowiedzieć się, jak wygląda WSD. W tym czasie można po pierwsze odpocząć, a po drugie - spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. To moment, w którym można zacząć odbudowywać, pielęgnować swoją relację z Panem Jezusem - tłumaczy ks. Sławomir. Zapisy chętnych trwają do 28 stycznia: kolopowolaniowe@ gmail.com.

W nadchodzącym tygodniu wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Dodano 19 Jan 2020 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl