// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Za nami uroczystości odpustowe ku czci św. Mateusza Apostoła. Wczoraj o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. Odpustowa pod przewodnictwem ks. Kan. Lucjana Husaka, proboszcza parafii Niepokalanego Serca NMP w Pomorskiej Wsi i kanonika Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej. Po Mszy św., w której wzięło udział wielu parafian i gości wyruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem. Uroczyste odśpiewanie „Te Deum” - „Ciebie Boga wysławiamy” oraz błogosławieństwo zakończyły tegoroczne obchody ku czci św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty - patrona naszej parafii. W tym roku ze względu na pandemię uroczystości odbyły się bez udziału Biskupa Elbląskiego i Kanoników Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej. Dziękujemy parafianom, gościom i służbie ołtarza za wspólną modlitwę!

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 sierpnia polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej: "Matko miłosierdzia", "Matko nadziei", "Pociecho migrantów". Nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

Poniżej prezentujemy nową wersję litanii.
Kyrie, elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziei, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pomocy migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów,  módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodziny, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Dodano 03 Oct 2020 przez Redaktor
Dożynki - jedno z najstarszych świąt dziękczynnych za ukończenie tegorocznych plonów i prac polowych dopiero w okresie międzywojennym zaczęto organizować w obrębie gmin, powiatów i parafii. Wówczas dożynkowe święto było swoistą manifestacją dumy z przynależności do stanu rolniczego, a także chłopskiej odrębności. Obecnie jest to podziękowanie za trud i pracę rolników, a także za pomyślność tegorocznych i przyszłych plonów. Rolnicy bowiem na co dzień borykają się z wieloma problemami, z których w ostatnim czasie najbardziej dotkliwym jest niestabilność pogody, w efekcie której w wielu miejscach Polski ogłaszany jest stan klęski żywiołowej. Jak co roku w gminie Nowy Staw uroczystości dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą dziękczynną, podczas której wszyscy rolnicy i ich rodziny podziękowali za udane i bezpieczne plony, a także pomyślność przyszłorocznych zbiorów.
W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, dożynki gminne miały skromniejszy charakter. Nie było tradycyjnej zabawy, ale mieszkańcy mogli przystąpić do konkursów. Efekty ich pracy w kategorii dekoracji sołeckich można było podziwiać już wcześniej.
Do konkursu ogłoszonego przez przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Łosia i burmistrza Nowego Stawu Jerzego Szałacha przystąpiło dziewięć sołectw, a komisja konkursowa postanowiła przyznać wszystkim uczestnikom (Chlebówka, Dębina, Dębina SHR, Lipinka, Lubstowo, Mirowo, Nidowo, Tralewo i Trępnowy) równorzędne nagrody. Wszystkim rolnikom życzymy bożego błogosławieństwa i obfitych plonów.
Pod hasłem „Budujmy więzi” od 13 do 19 września w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony Tydzień Wychowania. Organizują go już po raz dziesiąty Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich. Z okazji Tygodnia Wychowania biskupi polscy wydali list pasterski, który był przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 6 września. Zapowiadając Tydzień Wychowania, zwrócili uwagę na to, że „budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest warunkiem skuteczności procesu wychowania". Nawiązali też do refleksji towarzyszących przeżywanej na całym świecie pandemii i zauważyli, że „cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka potrzeba relacji".
Tydzień Wychowania jest obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od września 2011 roku. „To wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania".
Wszystkim parafianom i gościom życzymy bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej! 
Dodano 03 Oct 2020 przez Redaktor
1 września 2020 r. w Kałdowie, Tczewie i Szymankowie odbyły uroczystości związane z 76. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na zdjęciu wykonanym przez reportera „Gościa Elbląskiego” warta i poczty sztandarowe przy pomniku pomordowanych kolejarzy i celników z Szymankowa. Uroczystości w Szymankowie rozpoczęły się Mszą św. sprawowanej przez ks. biskupa Jacka Jezierskiego oraz ks. Eugeniusza Zarębińskiego, krajowego duszpasterza kolejarzy, następnie uczestnicy złożyli kwiaty na peronie i udali się pod pomnik, gdzie oddali hołd poległym.

Za nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Po blisko półrocznej przerwie dzieci i młodzież zasiedli w szkolnych ławach, w okresie tzw. „nowej normalności” doby pandemii, doceniając na nowo wartość bezpośrednich relacji międzyludzkich. 1 września w naszym kościele parafialnym o godz. 8:00 sprawowaliśmy Mszę świętą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców, upraszając łask Bożych i darów Ducha świętego w nowym roku szkolnym 2020/2021. Modliliśmy się także o zdrowie i bezpieczeństwo dla uczniów oraz personelu szkolnego i ustanie pandemii koronawirusa.

Za nami tydzień pełen ważnych historycznych dat. 31 sierpnia obchodziliśmy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, uznawanych za powstanie NSZZ „Solidarność”. W miniony poniedziałek w Gdańsku odbyły się centralne obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”. W bazylice św. Brygidy w Gdańsku uroczystą Mszę świętą – z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – sprawował i homilię wygłosił ks. bp Jacek Jezierski, biskup elbląski, administrator apostolski archidiecezji gdańskiej.

Dzisiaj o godz. 13:00 w naszej świątyni parafialnej będzie sprawowana Msza święta dożynkowa – jako dziękczynienie za tegoroczne plony, bezpieczne żniwa oraz pogodę umożliwiającą zebranie urodzaju. Po Mszy świętej odbędzie się tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Niestety, ze względu na stan epidemii, w tym roku nie będzie części artystycznej na polu koncertowym.

Jak informował w ubiegłą niedzielę ks. proboszcz Jerzy Pawelczyk, po przerwie związanej z pandemią oraz wakacjami wracają grupy i wspólnoty duszpasterskie. Wznawia działanie schola dziecięca, którą prowadzi ks. proboszcz, liturgiczna służba ołtarza, którą opiekować się będą księża wikariusze – ks. Karol i ks. Maciej. W środowy po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na spotkania koła biblijnego, którego opiekunem jest ks. Jerzy, natomiast w soboty zapraszamy do modlitwy w ramach Żywego Różańca (spotkania członków odbywają się w soboty o godz. 16:00 w sali parafialnej, natomiast o godz. 17:30 odbywa się różaniec w kościele). Zapewniamy, że spotkania grup duszpasterskich odbywają się w pomieszczeniach bezpiecznych pod względem sanitarnym, wyposażonych w środki dezynfekcyjne. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wytycznych – zasłanianiu ust i nosa, utrzymywaniu dystansu oraz możliwie częstej dezynfekcji lub myciu dłoni.

Z przyjemnością informujemy, iż po wakacyjnej przerwie powróciliśmy do aktualizowania naszej parafialnej strony internetowej. Pod znanym adresem: kolegiatans.pl można znaleźć bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej, ogłoszenia duszpasterskie, intencje mszalne. Ciekawe informacje z życia parafii, diecezji, Kościoła w Polsce i na świecie można przeczytać również na parafialnym profilu na portalu facebook. Ostatnio na naszej stronie internetowej pojawił się ciekawy tekst przybliżający historię figury św. Marii Magdaleny, która już wkrótce zostanie umieszczona na belce tęczowej naszej kolegiaty.

Nie zapominajmy o noszeniu maseczek i utrzymywaniu dystansu społecznego – również podczas Mszy świętych i nabożeństw. Zwracajmy na to uwagę zwłaszcza uczestnicząc w Mszach świętych ślubnych i pogrzebowych.
Przypominamy, że już po raz szósty odbędzie się Żuławska Pielgrzymka Piesza od wejścia Wisły do Gietrzwałdu w dniach 9-13 września. Bliższe informacje oraz zapisy u ks. Marka Witkowskiego - tel.: 602 158 092; mail: [email protected].
Wszystkim Parafianom i Gościom na nadchodzący tydzień pracy i nauki życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Pamiętajmy w modlitwie o uczniach pierwszych klas szkoły podstawowej, którzy dzisiaj o godz. 11:30 będą mieli poświęcone podręczniki i przybory szkolne.
Dodano 06 Sep 2020 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl