// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Dziś przeżywamy jubileuszowy XX Dzień Papieski. Jest to także jubileusz dwudziestolecia działania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera zdolną i niezamożną młodzież z małych miejscowości. Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego wierni łączą się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiają się w nauczanie św. Jana Pawła II.
Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, w tym koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP1.
Aspekt charytatywny tego Dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Szacuje się, że w ogólnopolskich zbiórkach uczestniczy ok. 50 tys. wolontariuszy. Podopieczni Fundacji są określani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich to wyraz wdzięczności Polaków wobec swojego wielkiego rodaka.
Idea utworzenia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zrodziła się po podróży apostolskiej św. Jana Pawła II do Polski w dniach 5-17 czerwca 1999 r. Pod czas tej najdłuższej pielgrzymki do ojczyzny, papież wielokrotnie nawiązywał do dziesięciolecia polskiej demokracji. Ukazywał zarówno pozytywne aspekty, jak i zagrożenia z tym związane. Zdawał sobie sprawę z trudności czasu transformacji społecznej i gospodarczej po roku 1989. Przemianom towarzyszyło bardzo duże bezrobocie. W niektórych latach sięgało ono prawie 40 proc. Postęp cywilizacyjny i modernizacyjny rozkładał się nierównomiernie. Używano wtedy znamiennych określeń „Polska A” i „Polska B” a niektóre tereny określano nawet jako „Polska C”. Papież zwracał uwagę na potrzebę solidarności z potrzebującymi.
W sobotę cała Polska została objęta „żółtą strefą”, czyli obowiązkiem zakrywania nosa i ust w całym kraju w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Dbajmy o swoje zdrowie i innych także w kościele.
Wszystkim parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa!
Dodano 10 Oct 2020 przez Redaktor
W miniony poniedziałek, 28 września 2020 r. w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się uroczystość bierzmowania młodzieży uczęszczającej do pierwszych i drugich klas szkoły ponadpodstawowej
Drodzy Parafianie, mili Goście!
Rozpoczął się październik, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcamy do wspólnego rozważania tajemnic różańca – przez cały październik w naszej kolegiacie o godz. 17:30.
"Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej modlitwie szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi problemami się borykamy: stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę" - świeta Łucja dos Santos z Fatimy
"Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu… Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to jak jesteście utrudzeni" - bł. Papież Pius IX.
***
W miniony poniedziałek, 28 września 2020 r. w kolegiacie św. Mateusza Apostoła z udziałem biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej ks. dr. Wojciecha Skibickiego oraz kapłanów dekanatu nowostawskiego odbyła się uroczystość bierzmowania młodzieży uczęszczającej do pierwszej i drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. Biskup Wojciech, który po raz pierwszy udzielił w naszej wspólnocie parafialnej sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, wezwał młodych do podejmowania trudu wierności Ewangelii, poprosił, aby w dojrzałym życiu mieli odwagę eksponować swoją wiarę i przywiązanie do Kościoła. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystość bierzmowania została przeniesiona ze czerwca na okres jesienny.
***
Po krótkim okresie względnej stabilizacji epidemicznej, w ostatnim tygodniu służby sanitarne odnotowały znaczny przyrost zachorowań na wirusa SARS-CoV-2. Jednym z regionów o największym przyroście zakażeń jest Pomorze. W tzw. strefie żółtej znajduje się m.in. Gdańsk, Kościerzyna, Nowy Dwór Gdański. Dwa nieodległe powiaty – Kartuzy i Sopot – zostały zakwalifikowane do strefy czerwonej, gdzie obostrzenia są najbardziej dotkliwe. Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych – zwłaszcza w podczas Mszy świętych i nabożeństw utrzymujmy dystans społeczny oraz zasłaniajmy nos i usta. Chrońmy siebie i innych, aby nasza okolica jak najdłużej mogła charakteryzować się relatywnie niewielkim współczynnikiem zachorowań.
***
W miniony piątek, 25 września 2020 r. konserwator zabytków z Gdańska pobrała próbki tynku ze ścian naszej świątyni kolegiackiej. Badania mają wykazać, czy pod wieloletnią warstwą farby znajdują się cenne freski, które w perspektywie należałoby odkryć i odrestaurować. Próbki pobrano ze ścian w nawach bocznych, nawie głównej oraz prezbiterium kościoła. Prace te są niezbędne, z uwagi na planowaną wymianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji przeciwpożarowej oraz malowanie wnętrza Kolegiaty Żuławskiej (ostatnie takie malowanie odbyło się 27 lat temu, w 1993 roku).
Dodano 03 Oct 2020 przez Redaktor
Zbliża się miesiąc październik w sposób szczególny poświęcony modlitwie różańcowej. Różaniec w naszej parafii codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie. Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce z herezją albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach. Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV w. dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche. On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele.

Tajemnice Różańca Świętego:

CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi


Dodano 03 Oct 2020 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl