// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Cały świat stanął przed próbą, być może jedną z trudniejszych w historii naszego pokolenia. Potraktujmy ten czas jako formę szczególnych, indywidualnych rekolekcji. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy z narażeniem własnego zdrowia ratują nasze życie – lekarzach, pielęgniarkach, personelu medycznym, służbach porządkowych, pracownikach handlu, usług i transportu.
Gorąco apeluję o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, aby pozostać w domach. Nie zapominajmy przy tym o osobach szczególnie narażonych na zakażenie – seniorach, osobach chorych, które niekiedy nie są w stanie zabezpieczyć własnych potrzeb związanych z chociażby z wykonaniem zakupów. Otoczmy je szczególną troską.
W związku z epidemią wszyscy jesteśmy zobowiązani do włączenia się do walki z koronawirusem. Zachowujmy zatem wszystkie środki ostrożności, zalecenia i zarządzenia. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z zaleceniem Biskupa Elbląskiego jestem zmuszony odwołać rekolekcje wielkopostne. Chcę jednak zaznaczyć, że Msze św. będziemy odprawiać i nabożeństwa sprawować. Będzie także możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
W jednym miejscu nie ma przebywać więcej niż 50 osób. Postarajmy się zatem przez najbliższy czas nie tworzyć zgromadzeń. Proszę o zapoznanie z programem transmisji Mszy świętych, który opublikowaliśmy na stronie internetowej naszej parafii. Transmisje odbywają się za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu. Na portalu facebook naszej parafii codziennie publikujemy transmisję na żywo z modlitwy różańcowej z katedry św. Mikołaja w Elblągu. Weźmy udział w tym nabożeństwie, sprawowanym codziennie o godz. 20:30.
Codziennie modlimy się w kościele o ustanie koronawirusa, za chorych, lekarzy i tych, którzy czynią wszystko, aby zwalczyć epidemię. Módlmy się też codziennie w tych intencjach w swoich domach. Postarajmy się też dyscyplinować dzieci i młodzież, aby nie wychodziły niepotrzebnie z domów i nie tworzyły zbiorowisk. Wszyscy zmobilizujmy się do bezwzględnego respektowania kierowanych do społeczeństwa zaleceń, a także do podjęcia wspólnej zintensyfikowanej modlitwy, mającej na celu uproszenia Bożej łaski o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na całym świecie. Niech wszystkie wierzące serca wypełni ufna modlitwa.

Z serca błogosławię wszystkim Parafianom i Gościom,
ks. kanonik Jerzy Pawelczyk
proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie

***
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
BARDZO PROSIMY O WCHODZENIE DO KANCELARII PARAFIALNEJ POJEDYNCZO

Jeśli to możliwe, załatwiajmy sprawy kancelaryjne przez telefon: 601-65-16-97
Wszelkie płatności możemy regulować przelewem: Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła, Pl. Kard. St. Wyszyńskiego 1 82-230 Nowy Staw
Nr konta naszej parafii: 02830400050000403720000010

***
Dodano 22 Mar 2020 przez Redaktor
W związku z epidemią wszyscy jesteśmy zobowiązani do włączenia się do walki z koronawirusem. Zachowujmy zatem wszystkie środki ostrożności, zalecenia i zarządzenia. Na dzień dzisiejszy odwołuję rekolekcje wielkopostne. Msze św. będziemy odprawiać i nabożeństwa sprawować. Będzie także możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W jednym miejscu nie ma przebywać więcej niż 50 osób. Postarajmy się zatem przez najbliższy czas nie tworzyć zgromadzeń. Ks. Biskup elbląski wystosował apel, którego treść znajdziemy w naszej gazetce parafialnej i stronie internetowej parafii. Codziennie modlimy się w kościele o ustanie koronawirusa, za chorych, lekarzy i tych, którzy czynią wszystko, aby zwalczyć epidemię. Módlmy się też codziennie w tych intencjach w swoich domach. Postarajmy się też dyscyplinować dzieci i młodzież, aby nie wychodziły niepotrzebnie z domów i nie tworzyły zbiorowisk. Wszyscy zmobilizujmy się do bezwzględnego respektowania kierowanych do społeczeństwa zaleceń, a także do podjęcia wspólnej zintensyfikowanej modlitwy, mającej na celu uproszenia Bożej łaski o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na całym świecie. Niech wszystkie wierzące serca wypełni ufna modlitwa.

Z serca błogosławię wszystkim Parafianom i Gościom,

ks. kanonik Jerzy Pawelczyk
proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie
Dodano 15 Mar 2020 przez Redaktor
W uzupełnieniu do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r. podaję co następuje:

MSZA ŚWIĘTA
1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do końca marca br. następującym kategoriom osób:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem
Pozostających w domu zachęcam do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy świętej.
2. Prawo Kościoła w Polsce zezwala na przyjmowanie Komunii św. na rękę. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan lub szafarz kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy.

SPOWIEDŹ
3. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Powinny być one często wymieniane, nawet kilka razy dziennie.

BIERZMOWANIE
4. Zostaje zwieszone udzielanie bierzmowania młodzieży w parafiach. Bierzmowanie dla osób dorosłych odbywa się w normalnym trybie w katedrach: elbląskiej i kwidzyńskiej.

ODWIEDZANIE KOŚCIOŁÓW

5. Zachęcam, aby odwiedzać kościoły poza godzinami nabożeństw, w celu indywidualnej modlitwy.
6. Nie należy wypełniać kropielnic wodą święconą. Należy je oczyścić i zakleić folią.

REKOLEKCJE

7. Do końca Wielkiego Postu nie należy organizować rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży.
8. Można zrezygnować lub odłożyć na czas późniejszy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Decyzja w tej sprawie należy do księdza proboszcza po konsultacji z parafialną radą duszpasterską.

KONKURSY
9. Odwołane są konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane w diecezji.

SPOTKANIA FORMACYJNE I SZKOLENIA
10. Zostają zawieszone do końca marca: spotkania formacyjne , szkoleniowe, kursy , dni skupienia , spotkania grup modlitewnych, zbiórki ministrantów, próby chórów i inne.

NAUCZYCIELE RELIGII
11. Nauczyciele religii są członkami szkolnych rad pedagogicznych. Dlatego powinni pozostać w kontakcie z dyrektorami szkół oraz wypełniać wskazane przez dyrekcję szkół obowiązki.

PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY
12. Księża, szafarze nadzwyczajni Komunii św., kościelni oraz organiści powinni przestrzegać zasad higieny osobistej. Powinni często myć ręce w bieżącej, ciepłej wodzie, używając mydła i papierowych jednorazowych ręczników. Należy myć ręce zawsze przed Mszą św. i rozdzielaniem Komunii świętej.

Zachęcam do wytrwałej modlitwy o przezwyciężenie epidemii m.in. poprzez śpiew Święty Boże, Święty mocny .

+Jacek Jezierski – biskup elbląski, Elbląg, dn. 12 marca 2020
Dodano 15 Mar 2020 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl